image by rpongsaj, edited by Gsorsnoi

Dit is hem dan. De eerste Vuurspugende Zonsverduistering Detective in de maandelijkse spelserie.
Help je Karel weer met het oplossen van onderstaand mysterie?
Lees hier de spelregels.

Let op! Er is één spelregeltje bij gekomen die jullie op het goede spoor kan zetten om de zaak op te lossen. Om sneller tot de ontknoping te komen kun je Karel vragen stellen over de zaak. De vragen kosten ZB 25,-. Lees er meer over in de spelregels.

SPAARNWOUDE – De sporter was nog in shock op het moment dat wij met ons team arriveerde. De melding kwam binnen van de clubeigenaar die de politie vertelde dat er in een bunker een schedel was gevonden. Zo’n melding wordt natuurlijk altijd direct serieus genomen, maar je moet het me niet kwalijk nemen dat ik bij het krijgen van deze informatie me al begin af te vragen of we niet iemand moesten meenemen die bekend is met de methodes van koolstofdatering.
Die bleken we inderdaad niet nodig te hebben. Deze schedel mocht misschien wat verkoold en flink geschaafd zijn, maar hij zag er inderdaad niet uit als een oorlogsslachtoffer uit lang vervlogen tijden. Deze man was hooguit twee weken dood.
Magere Hein had weer eens een foto met zijn initialen achtergelaten. Ditmaal van een cijferslot. Zou deze man vermogend zijn geweest?

Oorspronkelijke beloning gouden tip:  ZB 1.500,-

{KETTINGZAAG}:
Eén manier om iemand met veel geld om te leggen is natuurlijk door hem gewoon een kogel door het hoofd te jagen. Had dat het geval geweest dan hadden we hier waarschijnlijk wel iets meer gevonden dan alleen een halfverbrande schedel. Guillotine-executie  of  een ruwere hoofd-rompscheiding  met een kettingzaag is hier ook niet het geval geweest. Dan had de schedel op de plaats waar de nek ooit heeft gezeten veel systematischer of minimaal met vlak of juist gekarteld vlees zijn afgewerkt. Maar wanneer we dit hoofd bekijken dan lijkt het me eerder dat iemand zijn hoofd er met bruut geweld af heeft gerukt.
Waarom ligt dit hoofd trouwens maar half begraven in deze [AANWIJZING] zandbank?

<SPOREN VAN EXPLOSIEVEN?>
Aangezien we van deze man enkel een verbrand hoofd hebben aangetroffen in een bunker, zijn we opzoek gegaan naar sporen van explosieven. Hoe anders had dit hoofd van zijn romp zijn gerukt? Helaas leverden een uitgebreide zoektocht naar explosieven weinig op. Wel zijn we bij het zoeken daar naar gestuit op enkele bloedspatten in het gras en in het zand, maar in veel [AANWIJZING] kleinere hoeveelheden dan ik zou hebben verwacht wanneer iemand op deze plaats opgeblazen had geweest.

<AANWIJZINGEN DUUR AANWEZIGHEID STOFFELIJK OVERSCHOT?>
Inmiddels is het hoofd opgestuurd voor forensisch onderzoek. Die lieten ons weten dat het persoon aan wie het hoofd toebehoorde al meer dan een week dood moest zijn geweest.
Op het eerste gehoor zei ons dat nog niet zoveel over de tijd dat het hoofd in de zandbank van deze golfclub heeft gelegen. Maar uit de diepte waarop de schedel in het zand was ingezakt konden we wel opmaken dat de schedel hier met [AANWIJZING]enige impact in het zand terecht moest zijn gekomen. Tenzij de wind ons een handje heeft geholpen. Maar zelfs dan. De schedel lag tot zijn half vergane kruin begraven!

{OPGEBLAZEN KLUIS VAN GOLFCLUB}:
Ondertussen zijn wij eens gaan kijken of we op deze golfclub iets meer te weten konden komen over sporen van braak. Hierbij hebben we de eigenaar van de sportclub ondervraagd die ons vertelde dat hij bijzonder gechoqueerd was door dit hele voorval. “Inbraak? Opgeblazen kluizen? Heb je het weer van deze zomer al eens bekeken beste rechercheur? De zaken zijn dit jaar echt niet zo best geweest. Laat staan dat we geld hebben om in een kluis op te slaan. Maar er wordt wel geregeld de nodige rommel [AANWIJZING] gedumpt op ons terrein. Vooral  op die banen levert ons dat een hoop opruimwerk op.”
Uiteraard zijn we nog wel even gaan kijken bij de kluis, maar hebben deze leeg en onder het stof aangetroffen. Sporen van braak konden we uitsluiten.

{ONTHOOFDE PARACHUTIST}:
Terug naar de plaats waar we die schedel hebben gevonden dan maar.
Die schedel hebben we na het maken van foto’s vervangen door een blauwe bal die als dummy fungeert. Het zand werd zo teruggeplaatst als we het origineel hebben aangetroffen en ik moest hier toch uit concluderen dat het hoofd niet letterlijk uit de lucht is komen vallen. Dat wil zeggen: niet loodrecht. Hier zijn geen sporen van een verongelukte parachutist of iets dergelijks.
In dat geval zou de schedel geen grote hoeveelheden zand recht bovenop het schedeldak hebben liggen. Nogmaals: zolang we de windinvloeden uitsluiten.  Aan één kant van de schedel is het zand duidelijk dieper ingedeukt dan op andere plaatsen erom heen.
Zouden we de lijn van het hoofd door deze ondiepe zandgeul doortrekken dan kunnen we wellicht achterhalen uit welke richting deze schedel gevlogen is. En wat zou die eigenaar toch met die plaatselijke vervuiling bedoelen? *Kuch*! Goed voor de gezondheid is het in elk geval niet om [AANWIJZING] juist hier je golfbaan te willen aanleggen.

{AFREKENING OP OUDE VUILSTORT}:
En dan heb ik het natuurlijk niet over een oude vuilstortplaats die hier zou hebben gelegen voordat de golfbanen aangelegd werden. Een specificatie van de autopsie levert een preciezere duur op dat het persoon dood moest zijn: 10 tot 12 dagen. Die golfclub bestaat vast al langer! Zelfs al zou de dader de golfbaan abuis voor de oude vuilstort hebben aangezien, dit luchtje rook anders.  Persoonlijk heb ik het niet zo op sporten in de [AANWIJZING]smog.

{VERASSING DOOR STEEKVLAM}:
Even flitste er een gedachte door mijn hoofd of het niet toevallig een golfer was geweest die verongelukte bij het terug willen krijgen van zijn balletje uit een verbrandingsoven, zodat deze door een steekvlam …. Neh! Dat is te ver gezocht. Bovendien zou zijn hoofd zijn verpulverd wanneer de steekvlam al krachtig genoeg had geweest om de kop van zijn romp te scheiden.
Hey, het lab heeft nieuws. Ze hebben [AANWIJZING] bitumen gevonden in de afgeslepen kaak van het slachtoffer.

{ONTHOOFDING DOOR ASFALTLAAG}:
Bitumen … bitumen … dat is toch dat materiaal wat in dakbedekkingen wordt verwerkt? Zoveel huizen met dat type dakmateriaal zie ik hier anders niet. De meeste gebouwtjes van deze golfclub staan aan de andere kant van …  aha … [AANWIJZING] de snelweg!
Dat ik daar niet eerder op ben gekomen. Bitumen zit natuurlijk ook in asfalt verwerkt. Dat verklaart ook meteen waarom er bitumen in de schedel is gevonden. En de slijtage op de kaak met restjes asfalt erin moet erop duiden dat de kop over het asfalt heeft gerold.
Toch snap ik die Hein dan niet helemaal: een cijferslot, explosies en onthoofding door asfalt! Hier klopt iets niet helemaal.

{OVERVAL EN EXPLOSIE WAARDETRANSPORT}:
Ik heb er even over moeten brainstormen, maar uiteindelijk kon ik het verband met de explosie en het asfalt leggen: er heeft een explosie plaatsgevonden op de A9 en heeft de schedel van de weg af geblazen richting de golfclub. De eigenaar kan gerust zijn. Als dat het geval is, dan hoeft hij niet bang te zijn voor een groter ledenverlies door negatieve publiciteit omdat er een moord op zijn terrein gepleegd zou zijn.
Nu die explosie op de snelweg. Laten we eerst eens in de nieuwsbladen duiken. Zien of we iets kunnen vinden over recente ongelukken op deze verkeersslagader.  Overvallen op waardetransporten, niets; terreuraanslagen, ook niets; … hmm …. Dit artikeltje over die vrachtwagen moet ik even [AANWIJZING] uitknippen.

<INHOUD UITGEKNIPT ARTIKEL>
“Grote ravage op de A9 nabij Golfclub Spaarnwoude. De zware explosie met een LPG-tankwagen was tot in het centrum van Haarlem hoorbaar. Woensdagmiddag schaarde de tankwagen met een nog onbekende oorzaak. Mogelijk was het weggedrag van overige weggebruikers een gevolg van een uitwijkmanoeuvre was waarbij de chauffeur de macht over het stuur verloor.  De burgemeester van de gemeente van Haarlem heeft laten weten ontdaan te zijn na het horen van dit vreselijke voorval. Het mag een geluk heten dat de tankwagen niet volledig gevuld was. Anders hadden er veel meer slachtoffers kunnen vallen. Het onderzoek is nog in volle gang, maar volgens een woordvoerder van de politie is er geen drank in het spel.”
Hey fijn. Ik moest  maar eens gauw wat navraag gaan doen bij mijn korpschef. Die had mij toch al eerder moeten informeren dat er een ongeluk van dergelijke omvang hier in de buurt had plaatsgevonden. Natuurlijk had ik zelf ook beter mijn huiswerk moeten doen wanneer ik in een andere regio wordt ingezet, maar je weet hoe die dingen gaan.
Nu moest ik eerst maar eens antwoord zien te krijgen op de vraag: “waarom paste die chauffeur van de LPG-tankwagen een uitwijkmanoeuvre toe?”

{GERAAKT DOOR EEN LPG-TRUCK}:
Ik voelde de nadering ontknopen. Maar we waren er nog niet. Want we wisten nog altijd niet of de schedel aan de chauffeur toebehoorde of aan een andere weggebruiker. Hadden we hier misschien te maken met een plotseling overstekende sportgolfer die zijn balletje aan het zoeken was? Of was er überhaupt een voetganger in het spel die zich wat erg dom voor deze LPG-truck gepositioneerd  had?
Het antwoord op deze vraag kwam wederom van het lab. Ditmaal eveneens gevoed door het nieuwe inzicht dat mijn zaak met die van de verongelukte tankwagen verbond. Het hoofd werd al langer gezocht. En behoorde toe aan een [AANWIJZING]ambulancebroeder!
Nu snap ik Magere Hein niet: wat heeft het cijferslot nu in hemelsnaam met een geëxplodeerde ambulancebroeder te maken?

{OPGESLOTEN CHAUFFEUR}:
Zou de ambulancebroer soms omgekomen zijn terwijl hij de opgesloten chauffeur uit zijn benarde positie wilde bevrijden? Dan zou de LPG-tankwagen alleen wel een hele tijd als tikkende tijdbom op het asfalt moeten hebben gelegen en verklaart nog altijd niet wat er de oorzaak van was dat de wagen was gaan scharen.
Een rechercheur uit het gerelateerde onderzoek vertelde mij dat er buiten de chauffeur, enkele andere weggebruikers die bij de tankwagen reden en de ambulancebroeder nog één vrouw was omgekomen. Maar zij overleed in het [AANWIJZING] Rode Kruis Ziekenhuis aan een hartstilstand.

<WAS DE AMBULANCE AL OP DE WEG?>
Dit bracht mij op het idee dat de ambulance al op de weg aanwezig was toen het ongeluk plaatsvond. En dat bleek inderdaad het geval. Een rechercheur uit het parallelle onderzoek bevestigde deze theorie. Tezamen met het onderzoek waar mijn team zich mee bezig hield konden we tot de conclusie komen dat de ambulance [AANWIJZING] voor de tankwagen moet hebben gereden toen het drama zich voltrok.

{LPG TANK SCHAARDE DOOR UITWIJKENDE AUTO}:
Dit leidde mij tot de theorie dat de truck heeft moeten uitwijken voor een automobilist die voor de ambulance moest uitwijken of dat de truck misschien zelfs wel zelf op de ambulance heeft moeten anticiperen. De ongelukkige afloop van die beslissing kennen we reeds. De truck schaarde, kantelde en explodeerde waarschijnlijk nog geen halve minuut later. Van de chauffeur is destijds op een paar vingerkootjes na, geen herkenbaar stoffelijk overschot terug gevonden, aldus de collega rechercheur.
[AANWIJZING]: Het slot van dit onderzoek zullen we nu dus ongetwijfeld in de ambulance zelf aantreffen!

{SLUITING ACHTERDEUR AMBULANCE}:
“Waarom konden ze ons niet naar het Kennemer Gasthuis sturen? Dat is hiervandaan toch veel dichterbij? Straks redt ze het niet alleen maar omdat wij over die vervloekte A9 moesten” mopperde ambulancezuster Caroline tegen haar collega en deed haar best om zich tegenover de patiënt onverstaanbaar te houden. Het is een bekend gegeven dat de situatie van een patiënt kan verslechteren wanneer zorgverleners zich op enigerlei wijze negatief uitspreken over het vooruitzicht.
Ambulancebroeder Ed keek door het achterraam van de ambulance om zichzelf een idee te geven hoever zij zich al op de A9 hadden verplaatst. Achter hen reed een LPG-truck en belemmerde hem deels het uitzicht op de snelweg en de omgeving. Juist wanneer Ed zich dichter tegen het glas bewoog en hierbij druk uitoefende op de sluiting van de deur om beter zicht te krijgen, realiseerde hij zich dat de deur slecht vergrendeld was. Dit besef kwam echter te laat. De deur zwaaide open en Caroline reageerde geschokt toen ze zag hoe haar collega naar buiten werd gerukt.
De situatie van de patiënt verslechterde.

Voor de ambulancebroeder kon de situatie niet slechter.  Hij kwam recht voor de LPG-truck op het wegdek terecht en maakte dat de chauffeur tot de schrik van zijn leven kwam. Ook voor hem zag het er slecht uit. Hij verloor de macht over het stuur en liet de wagen scharen.

Het asfalt werd vlug besmeurd met een rode streep bloed die zich tekende onder de tankwagen over de afgelegde weg. De broeder was met zijn hoofd tegen het rechter voorwiel gekomen en was opslag dood toen zijn lichaam onder de truck werd weggerukt.
De inmiddels fiks geschaafde schedel rolde maar heel even en heftig door op het voorwiel totdat het wiel een andere richting koos. Een explosie volgde niet veel later nadat de tank van de wagen al op zijn kant lag en in stukken scheurde. Het hoofd van de ambulancebroeder werd hierbij in de druk van de explosie een flinke zet gegeven en kwam nog brandend even verderop in een bunker van het nabijgelegen golfterrein terecht. Hier was geen sand wedge tegen opgewassen!

Beloning gouden tip van ZB 900,- toegekend aan BoB de Winter.

This entry was posted on Friday, November 5th, 2010 at 06:30 and is filed under Duimzuigerij, Nederlands, vuurspugende zonsverduistering detective. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

49 Comments

 1. November 5, 2010 @ 10:09


  Laat ik eens wat proberen. Is hij vermoord met een kettingzaag?

  Posted by Sandra
 2. November 5, 2010 @ 10:37


  VRAAG: Zijn er wellicht sporen te vinden van explosieven?

  Posted by Retroman
 3. November 5, 2010 @ 10:50


  vraag: zijn er aanwijzingen dat het hoofd hier al lang ligt?

  Posted by BoB de Winter
 4. November 5, 2010 @ 10:57


  de man is een bankrover. Hij heeft geprobeerd de kluis van de golfclub op te blazen, maar dat is misgegaan. Zijn hoofd is door de explosie afgerukt en door de lucht de golfbaan op gevlogen.

  Posted by BoB de Winter
 5. November 5, 2010 @ 11:47


  Ik denk dat het slachtoffer een parachutist is die tijdens zijn duikvlucht is onthoofd door de rotorbladen van een helikopter.

  Posted by Retroman
 6. November 5, 2010 @ 12:42


  De golfbaan in Spaarnwoude is een onderdeel van een oude vuilnisstort. Waarschijnlijk betreft het hier een afrekening betreffende een zeer oude zaak waarbij de dader speciaal is overgevolgen uit zijn schuilplaats in het buitenland.
  De dader is onwetend van het feit dat de oude vuilnisstort inmiddels omgedoopt is tot een openbaar toegankelijk golfterrein, gezien de troep die er ligt valt dit ook niet direct op.
  Het slachtoffer heeft in het verleden de buit achterover gedrukt waarbij de dader zijn toenmalige partner was en deze nooit één cent heeft gezien van de buit. Een wraakactie dus, de rest van het lichaam ligt waarschijnlijk op de nieuwe stortplaats in Nauerna.

  Retroman@ zou het niet zo kunnen zijn dat het een helicopter piloot betreft die middels zijn schietstoel aan een crasch heeft proberen te ontsnappen.

  Posted by de dolende waterlander
 7. November 5, 2010 @ 13:05


  Eens even brainstormen…

  Op de foto van Magere Hein staat een cijferslot. Bij een cijferslot hoort een brandkast. Het hoofd van het slachtoffer was deels verbrand. In de buurt van de golfbaan is waarschijnlijk een vuilverbrandingsoven, waar iemands golfbal per ongeluk in was terechtgekomen. De ongelukkige golfer, die geen boete wilde riskeren, probeerde voorzichtig de bal eruit te plukken maar werd verrast (of eigenlijk: verast) door een krachtige steekvlam die het hoofd van zijn lijf rukte.

  Posted by Retroman
 8. November 5, 2010 @ 13:08


  In het kort:

  cijferslot -> BRANDkast -> verBRAND hoofd -> vuilverBRANDingsoven -> onthoofding door steekvlam

  Posted by Retroman
 9. November 5, 2010 @ 13:42


  Volgens mij lag het slachtoffer (waarschijnlijk een zwerver) een dutje te doen nabij de golfbaan, niet wetende dat ie precies op een plek aan het pitten was die op die bewuste dag geasfalteerd zou worden.
  Dit resulteerde erin dat hij door de asfaltwagen werd overreden, waarna zijn hoofd in de zandbunker stuiterde en de rest van zijn lichaam vereeuwigd werd in de verse asfaltweg.

  Posted by Retroman
 10. November 5, 2010 @ 14:15


  Hmm…

  Ik heb wel een nieuwe suggestie, maar ik vind het wel zo eerlijk om eerst mijn collegaspeurders weer even aan het woord te laten.

  Kom op Sandra, Bob en Waterlander!

  Posted by Retroman
 11. November 5, 2010 @ 14:31


  @Retroman: daar krijg je spijt van! 😉

  Ik denk namelijk dat het hoofd toebehoort tot de chauffeur van een waardetransport die bij een explosie op de A9 om het leven is gekomen. Ze wilden de cabine van de wagen opblazen waardoor de chauffeur werd uitgeschakeld en het geld kon worden buitgemaakt.

  Posted by Sandra
 12. November 5, 2010 @ 14:51


  Mocht Sandra’s verhaal niet kloppen, dan wil ik graag aan Karel vragen of hij kan onderzoeken waar die smog vandaan komt.

  Posted by Retroman
 13. November 5, 2010 @ 15:02


  @Retroman: Wees gerust. Voor jouw vraag vindt geen aftrek van 25 sperziebonen plaats. Die A9 was spot on!

  De nadering ontknoopt … ik voel het!

  Posted by Karel Riemelneel
 14. November 5, 2010 @ 15:06


  vraag: wat stond er in dat uitgeknipte artikel?

  Posted by BoB de Winter
 15. November 5, 2010 @ 15:27


  Theorie: de man had autopech gekregen, had zijn auto op SLOT gezet en was, geheel volgens de heersende mode, over de snelweg gaan wandelen. Hij werd geraakt door een passerende vrachtwagen, een eind meegesleurd over het asfalt en uiteindelijk ONTHOOFD door de gleuf in de weg bij de brug over het Zijkanaal. Zijn hoofd vloog daarbij op de golfbaan.

  Posted by BoB de Winter
 16. November 5, 2010 @ 15:33


  Waar is Paap eigenlijk vandaag? Ik mis zijn theorie dat de man met een eierklutser beschoten is of zoiets 😀

  Posted by BoB de Winter
 17. November 5, 2010 @ 15:53


  Mijn laatste theorie dus iets aangepast: het was de LPG-truck die voor de op de weg lopende man uitweek!

  Posted by BoB de Winter
 18. November 5, 2010 @ 15:53


  @BoB: Het is duidelijk dat je ons weer op het spoor wilt brengen van het SLOT. Want MH moet toch iets willen duidelijk maken met zijn cijferslot. De theorie was prachtig in te passen in een volgende alinea, maar helaas heeft het antwoord op jouw vraag deze theorie achterhaald.
  Ik hoop dat je me de vertraging kunt vergeven. Ik heb daarom enkel ZB 25,- aftrek toegepast op de vraag die je stelde.

  😉

  PS: Ik heb Papie al een tijd niet gehoord of gezien en mis zijn theorieën inderdaad ook wel.

  Posted by Karel Riemelneel
 19. November 5, 2010 @ 16:26


  Dat hebben we toch mooi in dezelfde minuut gepost BoB. Blijkbaar zijn we dan geen comments to fast aan het posten… ghehehehe.

  Uiteraard pak ik die reactie van 15:53 (zomertijd???) nog wel even op in een nieuwe alinea. Ik kan je vast beloven dat het je ZB 50,- gaat kosten.

  Posted by Karel Riemelneel
 20. November 5, 2010 @ 16:51


  Theorie: was de ambulancebroeder bezig om de in de LPG-truck OPGESLOTEN chauffeur te bevrijden toen de boel ontplofte?

  Posted by BoB de Winter
 21. November 5, 2010 @ 17:12


  Opgepast rechercheur van Biesheuvel is wakker geworden en heeft de zaak eens nader bekeken.

  VRAAG: was de ambulance al op de snelweg aanwezig toen de truck schaarde?

  Posted by Jolien van Biesheuvel
 22. November 5, 2010 @ 17:17


  Okee, dus de ambulance was met de hartpatiënte met loeiende sirenes onderweg naar het ziekenhuis. Een auto week uit om ruimte te maken voor de ziekenwagen en kwam in het pad van de truck terecht. Deze schaarde en de ambulance stopte en de broeder probeerde de chauffeur te redden. BOEM!!!!

  Posted by BoB de Winter
 23. November 5, 2010 @ 17:41


  Kom op! Het antwoord ligt er nu zo dik boven op dat je het bijna kunt proeven.
  Laat Jolien er niet weer met de buit vandoor gaan.

  Posted by Rina Oddel
 24. November 5, 2010 @ 17:44


  De achterdeur van de ambulance zat niet goed in het slot, de deur vloog open en de broeder viel eruit.

  Posted by BoB de Winter
 25. November 5, 2010 @ 17:45


  😉 Wow BoB, ik heb zomaar het idee dat je de zaak hiermee hebt opgelost.

  Posted by Rina Oddel
 26. November 5, 2010 @ 18:24


  Chapeau! Voor Bobbie en voor Karel!
  Mooi verhaal en een leuke eerste start van een nieuw spelseizoen.

  Gefeliciteerd Bob. Is je gegund hoor!

  😉

  Posted by Jolien van Biesheuvel
 27. November 5, 2010 @ 18:37


  Wat een gruwelijk ongeluk en wat voor kronkels heb je nodig om dit te kunnen oplossen.

  Bob gefeliciteerd met het degelijke onderzoek.

  Posted by de dolende waterlander
 28. November 5, 2010 @ 18:47


  Ik ben blij dat ik me eindelijk met de Biesheuveltjes kan meten! Het moest wel van heel diep komen…

  900 Zb is best een leuk bedrag om te winnen, hoor! Ook al ben ik wel meer gewend 😛

  Posted by BoB de Winter
 29. November 5, 2010 @ 18:48


  Bedankt Jolien. Ik ben zelf ook erg content met dit verhaal. Het heeft mij inderdaad de nodige gedachtekronkels gekost … en gedachtekronkels om het te kunnen oplossen ( > Dolende Waterlander ).

  Ik heb nog zo geprobeerd om jullie in de richting van oorlogsbunkers te sturen, maar BoB was er slim genoeg voor om de link naar de golfclub te leggen. Voor mij was de locatie dicht bij huis, zodat ik weinig extra research naar het verhaal heb hoeven doen en een hoop heb kunnen putten uit de kennis die ik van de locatie heb.

  Ook ik bedank BoB voor zijn suggestie om de mogelijkheid tot het stellen van vragen in het verhaal op te nemen. Dit heeft de snelheid voor het kunnen oplossen vergroot.

  Mochten er nog meer ideëen zijn om dit spel vlotter, leuker of anderszins interessant te kunnen maken, dan hoor ik het natuurlijk graag.

  Tot de volgende VZD!

  Posted by Gsorsnoi
 30. November 5, 2010 @ 19:21


  Geniaal hoe Karel op het eind het hele ongeluk in onthutsende, lugubere details naverteld en daarna afsluit met die ‘sand wegde’ grap 😀
  Ik hou wel van dat soort galgenhumor.

  Ook ik heb me weer zeer vermaakt met dit breinbrekende VZD’tje. Ik hoop dat ik ooit met de gouden tip zal komen (nog gefeliciteerd, detective de Winter), maar meedoen vind ik eigenlijk al leuk genoeg.

  Nu moet iemand nog even afsluiten met een woordgrap over deze quote van Gsorsnoi:

  “…zodat ik (…) een hoop heb kunnen PUTTEN”

  Posted by Retroman
 31. November 5, 2010 @ 20:08


  Whahaha! Ha grappig Retrovriend. Er zijn een hoop woordgrappen die ik bewust maak, maar je hebt me zojuist op een verborgen woordspeling betrapt die ik zelf niet eens had gezien.

  Posted by Gsorsnoi
 32. November 5, 2010 @ 22:24


  Volgens mij heeft Bob alleen maar aangegeven dat de broeder uit de ambulance viel, niet dat ie onthoofd werd door de achteropkomende truck etc……….

  Tip: maximum aantal pogingen per persoon. Nu was Paap er niet, maar heeft Retroman weer de nodige ZB opgesnoept.

  Ik ga zo maar weer CSI kijken, gelukkig heb ik meer verstand van echte moordzaken…

  😉

  Posted by PiCo
 33. November 6, 2010 @ 16:05


  Dat lijkt me wat lastig PiCo. Dat zou betekenen dat wanneer de VZD maar aandacht krijgt van 2 mensen, het spel gauw vast loopt (afhankelijk van het aantal pogingen natuurlijk!!)
  Je zou kunnen overwegen om iedereen steeds maar maximaal één vraag en/of suggestie te laten doen waarna eerst een ander mag voordat je zelf weer aan de beurt bent.

  Nou kijk maar Karel, wat je daar mee doet. 😉

  Posted by Sandra
 34. November 6, 2010 @ 17:05


  @Sandra: Ook dat lijkt me erg lastig. Gisterochtend waren alleen Retroman en ik actief. Ik ging even een paar uurtjes iets anders doen, dus dan had het spel heel lang stilgelegen. Nu kon RM gewoon zelf doorspelen, waar iedereen profijt van had.
  Een dergelijke regel is momenteel ook nog te omzeilen door onder verschillende namen/adressen (zelf heb ik minstens 4 email-adressen!) inzendingen te doen.

  @Karel: het zou misschien wel leuk zijn om de antwoorden behalve in het verhaal ook in de comments op te nemen! Dan kan je makkelijker het verloop van het spel volgen zonder steeds op en neer te moeten scrollen.

  Posted by BoB de Winter
 35. November 7, 2010 @ 13:56


  Laten we een ieder een kans geven, en een limiet instellen voorhet maximale aantal gokjes van de oplossing per dag op 1 zetten en 2 voor het aantal vragen, dan maakt een ieder een kans.

  Controlle op emailadressen kan simple door ook op IP te controleren, alleen op aanvraag zijn er meerdere gokjes mogelijk op 1 IP adres max 2 ofzo, als bijvoorbeeld een man en vrouw beide een account hebben en dus vanuit 1 ip werken.

  Natuurlijk niet een slimme opmerking maken, in de trant van dan log ik toch effe in bij de buren he.
  Want een echtte fraudeur hou je toch niet buiten de deur.
  Indien Karel iemand toch betrapt passen we de uitkleedwet toe en word het speelgeld van deze persoon over alle andere leden verdeeld.

  Posted by The Wizard
 36. November 7, 2010 @ 16:33


  Weet je wel hoe lang het spel dan gaat duren? Dan zijn we met drie of vier spelers gewoon 3 dagen bezig! Ik denk dat de lol er dan heel snel af is, want je wilt dan je kostbare kansen niet verspelen voor zomaar een gokje. Het gaat hier tenslotte wel om een behoorlijke hoeveelheid Zperziebonen 😉
  BTW: met mijn telefoon, mijn werk en mijn thuiscomputer heb ik ook 3 IP-adressen!

  Posted by BoB de Winter
 37. November 8, 2010 @ 13:30


  Bedankt allen! Dat zijn een hoop suggesties, daar ben ik erg blij mee. Helaas heb ik er nog niet één gelezen waar geen nadelen aan kleven, maar ik heb er vertrouwen in dat we nog wel iets zullen vinden.

  @BoB: Wat denk je wat voor extra werk me dat oplevert? Dan moet steeds inloggen om het verhaal aan te passen en uitloggen om mijn antwoord in een comment te plaatsen. Vanuit admin-kant is het namelijk niet mogelijk om tegelijkertijd een comment te plaatsen en in de backend van WordPress een artikel te bewerken. Het komt nu al voor dat ik niet altijd meteen kan reageren. Dus met deze extra overhead zouden jullie dan nog langer op een antwoord moeten wachten.
  Idee is leuk. Uitvoerbaarheid wat omslachtig. 🙂

  Posted by Karel Riemelneel
 38. November 8, 2010 @ 16:40


  Ik denk dat ‘t het beste is om het spel gewoon te laten zoals het nu is, met slechts één kleine wijziging: spelers mogen per beurt één vraag stellen EN één keer de oplossing raden, dus niet achter elkaar twee vragen stellen of twee keer de oplossing raden (ehm…zoals ik dat dus afgelopen vrijdag deed, sorry! :D). Daarna moeten ze wachten totdat een andere speurder aan de beurt is geweest.

  Natuurlijk kan het wachten soms een beetje lang duren, maar ik denk dat op die manier de meeste mensen plezier zullen hebben aan het spel.

  Posted by Retroman
 39. November 8, 2010 @ 17:14


  Dat lijkt me nog de beste optie. En elke keer dat je deze regel overtreedt door al een nieuwe vraag te gaan stellen of met een oplossing te komen, wordt die comments gewoon genegeerd.

  Al denk ik dat men hier in de werkelijkheid toch wel anders tegen aan kijkt. Dan wil je de politie helpen met het oplossen van een zaak en krijg je te horen: “Meneer, u kunt wel zeggen dat u net een moordwapen heeft gevonden, maar u heeft ons daarnet al gebeld met een andere tip … nu is eerst iemand anders aan de beurt. Eerlijk is eerlijk”.
  Ik hoop toch dat ze daar bij de politie wat pragmatischer mee omspringen. 😀

  Jouw idee levert natuurlijk wel op dat als de volgende VZD gelanceerd wordt en alleen één persoon in de gelegenheid is tips te geven, het inderdaad even kan duren voordat het spel doorgaat, maar misschien is dat wel beter.

  Ik kan ook niet garanderen dat ik iedere minuut in staat ben het artikel een vervolg te geven met een nieuwe aanwijzing wanneer de tips achter elkaar binnenstromen. Het zal vast gaan voorkomen dat de VZD een keer wat langer dan één dag in beslag neemt voordat deze is opgelost. Dat is in de werkelijkheid trouwens niet anders.

  Posted by Karel Riemelneel
 40. November 8, 2010 @ 17:46


  Om en om lijkt mij ook het beste. Max 1 vraag en 1 suggestie, dan moet eerst een ander aan de beurt zijn geweest voordat jij weer mag. Succes ermee.

  Groetjes,

  Jolientjuh!

  Posted by Jolien van Biesheuvel
 41. November 8, 2010 @ 17:52


  Ach, hoe langer het duurt voordat het mysterie is opgelost, des te meer tijd heb ik om te peinzen over allerlei bizarre, vergezochte doodsoorzaken.

  Voorbeeldje: toen we de aanwijzing kregen dat bitumen gevonden waren in de kaak van het slachtoffer, dacht ik eventjes dat de golfbaan in de buurt was van een plek waar aardolie gewonnen werd (vandaar de luchtvervuiling/rare geur). Al snel volgde mijn idiote conclusie dat het slachtoffer zijn golfbal per ongeluk in een olieveld had geslagen en door zijn onoplettendheid onthoofd werd door een jaknikker 😀

  Dat vind ik nou zo leuk aan dit spel, die maffe gedachtenkronkels die bij je opkomen tijdens het achterhalen van de oplossing!

  Posted by Retroman
 42. November 8, 2010 @ 18:11


  Die gedachtekronkels vind ik zelf ook inderdaad wel erg leuk aan het spel. Je gaat ze vanzelf wel verzinnen als je tegen deze rare elementen aanloopt:

  – Bunker > kan oorlogbunker zijn, maar ook een zandbunker uit de golfsport.
  – Hoe komt een halfverbrandde schedel op een golfbaan terecht?
  – Bitumen in schedel. Even opgezocht: wordt veel gebruikt in asfalt, maar ook in dakbedekking.
  – Plotselinge identiteit ambulancebroeder na relatie vanuit labonderzoek met andere politiezaak.
  – Relatie ‘slot’ met ‘geexplodeerde tankwagen’.

  Je kunt je voorstellen dat het verzinnen van al deze ongein ook nog de nodige herseninspanningen met zich mee brengt. Het verzinenn van het verhaal begon dat ik een verbrandde schedel wilde hebben in een bunker van een golfbaan. De relatie met een oorlogbunker had ik toen zelf nog niet gelegd. Ik wist toen al dat ik wilde dat het ongeluk van de A9 moest afkomen. Toen heb ik direct al wel zitten brainstormen over een tankwagen, maar ik wilde niet dat je zou uitkomen dat de schedel van de chauffeur moest komen. Dus ging ik denken in de richting van de Velsertunnel. Een man pleegt zelfmoord door van de tunnel te springen. Dat kun je vanaf beide kanten van de tunnel in principe gemakkelijk doen, maar dan zou de truck het lichaam een x-aantal kilometers moeten meeslepen en blijft er onderweg vast erg weinig van dat hoofd over.

  Ook zat ik met het punt dat een LPG-truck vast niet door de Velsertunnel zou mogen rijden i.v.m. de gevaarlijke stoffen! Dus ging ik denken aan een lijkwagen waar een dooie uitvalt voor de truck terecht komt. Vervolgens dat ook maar weer geschrapt, want dan zou ik met een dubbele doodsoorzaak kunnen komen te zitten. Hoe moest ik dat nou weer gaan verwerken in mijn verhaal???

  Toen werd het uiteindelijk een ambulance waar niet de patiënt maar de ambulancebroeder uit viel en … nou ja, de rest van het verhaal kennen we inmiddels wel! 😀

  Posted by Gsorsnoi
 43. November 14, 2010 @ 22:45


  Werk je soms bij de politie in Noord- en Oost-Gelderland, Karel? Ik zag opeens dit bericht op nu.nl:

  http://www.nu.nl/internet/2377261/internetspel-helpt-misdrijven-oplossen.html

  Er staat alleen niets in over vuur spugen of zonnen verduisteren 🙂

  Posted by BoB de Winter
 44. November 14, 2010 @ 23:51


  Ik was illusionist bij een circus die bijkluste als vuurspuger voordat ik daar bij de politie ging BoB.

  Posted by Karel Riemelneel
 45. November 15, 2010 @ 00:58


  Circuspolitie ? Een KGB-agent dus bij zo’n zogenaamd Russisch Staats”circus”….

  Posted by PiCo
 46. November 15, 2010 @ 12:47


  Hahaha! 😀

  Dan te bedenken dat een circus niet eens kan bijklussen!

  Posted by Karel Riemelneel
 47. November 15, 2010 @ 12:54


  Ja, anders had er ook gestaan “een circus DAT bijkluste” 😛

  Posted by BoB de Winter
 48. November 15, 2010 @ 13:02


  precies BoB, maar wij kennen intussen de steil van schrijven van Kareltje ook wel een beetje, dus daar lezen we wel over heen…..

  O sorry Paap, het moet natuurlijk “de stijl van schrijvenvan Kareltje” zijn. (moet er nog even aan wennen dat je weer terug bent)

  Posted by PiCo
 49. May 9, 2014 @ 19:07


  Tijdens woon-werkverkeer passeer ik elke dag de plek waar dit verhaal zich afspeelt. Vanavond op weg naar huis werd ik precies daar ingehaald door een ambulance. Ik moest meteen aan ‘De Koprol’ denken. Gelukkig zat de deur van deze ziekenwagen wel goed dicht…

  Posted by BoB de Winter

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.