In omgekeerde volgorde presenteren de volgende categorieën:

  • Tycoon Newspaper Archieven
   December 1999 werd de allereerste Tycoon Newspaper gedrukt. Met een printer wel te verstaan. Het schrijven van de Lussische Lijsteblij en de Voorbijwandelaar inspireerde Gsorsnoi tot het verder uitwerken van deze zinnige onzin verhalen in de vorm van een krant. Het idee om dit op te zetten bestond al eerder toen Gsorsnoi als transport tycoon bekendheid boekte in het gelijknamige computerspel van Chris Sawyer. Er mag gesteld worden dat we zonder Chris Sawyer mogelijk niet eens een Tycoon Newspaper zouden hebben.
   Hier begon de eeuwige strijd met zijn aartsrivaal en tevens zeer goede vriend Doubleyou. Deze combinatie mag uniek genoemd worden. Met ‘Ivanhoe’ als achtergrond muziek kwam daar vervolgens onze ruiter de Moraalridder het beeld binnen stormen. Zwaaiend met een pen trekt hij nog altijd door stad en land om ons op te zadel … ons te verblijden met zijn moraalverhalen. Deze verhalen galmen nog altijd na op onze lokale radiozender waar Doegiedoegie-meester Doubleyou de succesformule Take it or Leave it voorbrengt. Samen met deze vriend was het schrijvend trio compleet.
   Het krantje ‘de Tycoon Newspaper’ werd in eerst instantie alleen onder vrienden en rivalen uitgedeeld. Later volgde ook de verspreiding van dit krantje op de plaatselijke badminton vereniging. Die artikelen die in de eerste uitgaven werden gepubliceerd worden nu beschouwd als ‘de Tycoon Newspaper Archieven’.

  • Retourtje naar hier en terug
   Hele volkstammen maken zich eraan schuldig: “verplaatsingsdrang”. Is het niet een hele volksverhuizing (grote schaal), dan is het wel het heen-en-weer bewegen van de stofzuigermond (kleine tot zeer kleine schaal). Onze trouwste verslaggever Tinus Icket mag met recht een razende reporter noemen. Je kunt hem gemakkelijk beschouwen als één van de pioniers van de Tycoon Newspaper. Hij is ook altijd onderweg. Want het ‘nieuws beweegt’ T.Icket citerend. Hij leidt je over hijgende bielsen, vliegt je door turbulente luchtkolommen, ploetert door kabbelende wereldzeeën, kent snikhete ijsvlaktes, weet hoe smeltend het Grote Strand in Afrika kan wezen en peutert graag het asfalt van de banden. Haastig je rustig en boek vlug een reis, Tinus Icket verzorgt jouw onbezorgde vakanties voor een zachte prijs.
  • Scherpe Blik
   Geboren uit de categorie ‘Ogenblikken’ is middels een keizersnee de messcherpe categorie ‘Scherpe Blik’ geboren. De publicaties in deze categorie zijn echter alleen levensvatbaar indien er sprake is van onnavolgbare scherpzinnige oplettendheid. Dikwijls worden deze stukken alleen geplaatst als een zich vreemd gedragend fenomeen gevangen wordt in het vlindernetje van een alerte geest die kundig is tot een geestige verwoording van datgene wat is waargenomen.
  • Onbedoelde mening
   Een mening is per definitie bedoeld. Jouw mening is jouw bedoelde uitspraak of idee over een onderwerp. Een onbedoelde mening bestaat in principe niet. Je kan niet zeggen dat je de kleur rood eigenlijk toch niet mooi vindt omdat je niet achter je eigen mening staat. Daarmee zou je dan opnieuw een mening naar voren brengen, namelijk dat je van mening bent dat je het niet eens bent met jouw eigen mening dat je rood een mooie kleur vindt. Je vindt dus dat je niet vindt dat het als waar moet worden aangenomen dat je vindt dat rood een mooie kleur is.
   Kortom, je staat altijd achter jouw eigen mening. Onder deze categorie staan daarom meningen geschreven waar je al dan niet achter kan staan. De stellingen spreken daarom niet per se een mening uit van de auteur, maar heeft als doel de mening te prikkelen van de lezer. Gezonde discussies worden daarom bewust uitgelokt.
  • Nederlands
   Alle stukken die geschreven worden binnen deze categorie kunnen worden lezen en begrepen door mensen uit Nederland, Vlaanderen België, de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname en de Nederlands sprekende mensen in het buitenland behalve zij die in de Nederlandstalige landen wonen en geen Nederlands kunnen spreken omdat zij dat niet kunnen of er niet voor geleerd hebben.
  • Gevleugelde Uitspraken
   Een verzameling ongeëvenaarde uitspraken die een bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij waarin wij nu leven of uitspraken die je vleugels geven.
  • Galbakkerij
   Hier kunnen alle meesterwerkjes gevonden worden die enige mate van smerigheid bevatten in de tekstuele opbouw van het stuk. Kan sporen bevatten voetschimmel of rochels. Wordt niet geschreven in een fabriek waar ook noten worden verwerkt.
  • Eindelijk uitgeworteld
   Alle techniek, gebruikswaar, foefjes, handigheid en andere toepassingen zijn vaak het gevolg van een eerste uitvinding. Uitvindingen komen voort uit ingevingen en geven ons weer nieuwe ideeën in om nieuwe uitvindingen uit te vinden. We gaan terug naar de wortel een oorkomst van dit alles door uit te vinden waardoor alles is waarom het zo is. Eindelijk kennen wij de bron en historie van een hoop zaken. Zullen we ooit uitgeworteld raken?
  • Duimzuigerij
   Niets dan de waarheid. Alles wat hier staat beschreven is waar, omdat wij het zeggen. Hoe onjuist, onmogelijk of ongelooflijk deze theorieën sommige mensen ook zullen aandoen, wat wij schrijven is hoe het is.
   Wij zijn van mening dat alles wat er in de duim zit, levensvatbaar is. Uren achter elkaar zijn wij soms bezig met het zuigen van de beste verhalen, innovaties en onomstreden waarheden. Hoe groter de duim, hoe harder er aan gezogen kan worden. En alhoewel alles verzonnen lijkt te zijn, de Duimzuigerij is de fabriek der fantasie.
  • Contaminaties
   Contamineren zit in ons bloed. Een contaminatie is h
   et door elkaar halen van woorden en uitdrukkingen met een ongeveer gelijke betekenis waardoor een nieuw verkeerd woord of een nieuwe verkeerde uitdrukking ontstaat. Contaminaties hoor je de hele dag door, maar je moet een scherp oor hebben om ze te kunnen opvangen. En je moet sterk zijn en geen vieze vingers hebben, anders breek je je rug of laat je ze door je vingers glippen. De meeste contaminaties zijn niet alleen ijzersterk, maar ook vingervlug. Let je niet op, dan vliegen ze je zo voorbij.
   Een andere nare eigenschap van een contaminatie is gelijk aan die van moppen. Heb je ze en ben je niet scherp van geest, dan vergeet je ze zo.
  • Astronomisch gedachtegoed
   Dat er meer tussen hemel en aarde is, daar zijn vele meningen over verdeeld. Toch blijken hele volksstammen te zijn ontvoerd door aliëns. Zij beweren experimenten te hebben ondergaan of zijn inmiddels niet meer onder ons, maar onder ‘hun’. Een enkeling beweert zelfs een aliën te hebben gebaard (bij sommige mensen kunnen wij ons dat trouwens goed indenken) en is er een product van (ook dit kun je soms goed zien).
   Al met al zijn vele van deze beweringen klassiek materiaal die in menig analen staat opgenomen als ware deze zo heilig als de Bijbel. Om over waarheden maar niet te twisten geven wij van de Tycoon Newspaper deze mensen de dubieuze kans hun relaas te verkondigen.
  • Algemeen
   Héél vervelend! Zo lang er zaken zijn die je niet aan een gedefinieerde categorie kan ophangen, pleegt men deze maar met de benaming ‘algemeen’ te betitelen. Maar omdat wij ons graag schuldig maken aan zonden, schamen wij ons er niet voor om ook deze doodzonde te aanvaarden.