By rinaoddel | September 11, 2009 - 12:21 pm - Posted in Gevleugelde Uitspraken, Nederlands, Scherpe Blik

Is dat niet enigjes: die momenten dat je toehoorder bent geworden van een bijzonder stukje taalgebruik?
Ik heb ze vaak mogen meemaken en het genoegen gehad er steeds smakelijk om te kunnen lachen. Het begint al bij het gebroken Engels van een hoop mensen.

Zo gebeurde het tijdens het paintballen met Doubleyou dat een instructeur een gemixte groep van Engels- en Nederlandstaligen trakteerde op een anderhalftalige instructie. In zijn goeiste Engels trachtte hij de Engelstaligen onder ons ook te voorzien van enige uitleg over het paintballspel. Zo werden zij ook een summier kansje gegund:
“If joe get hit joe poet one hand in de lucht en walluk met your weapon like so … ” de instructeur hield het paintballwapen horizontaal voor zijn lichaam en vervolgde ” … en then je moet je melden by the basement”.
Enig gegrinnik was te horen in de groep.
Base vriendelijke vriend! Niet basement! Het is toch om je te bescheuren?

Tijdens presentaties of instructies op mijn werk heb ik deze situaties ook al eens mogen aanhoren. We hadden iemand over laten vliegen uit Duitsland die ons een training zou geven in een nieuw stukje software.
Tot zover geen probleem. Zijn Engels was aannemelijk beter dan de paintball instructeur.
Nou ben ik wel bekend met enkele ziekenhuis informatie systemen, maar wat deze man steeds met ‘zis’ bedoelde, kostte mij wel enige tijd om zis/this te ontdekken. Blijkbaar had deze Duitser (en met hem zovelen!) moeite ‘this’ als ‘this’ uit te spreken, zodat ‘this’ al gauw klonk als ‘zis’.
Nog een paar andere leuke uitspraken van hem:

 • “First I should.” (als losse zin)
 • “I should possible!”
 • “When should zis available?”

De mooiste taalvreemde uitspraken ken ik in de taal van onze Zuiderburen. We stellen ons een gebrilde boom van een Belg voor met een geblondeerde paardenstaart tot op zijn onderrug die Star Trek en Star Wars ‘uitademt’. Ik ging vast onderuit zitten met pen en blocnote present om mij te verheugen op een verbale verassing.
Conclusie: als je een met je muis een rood kadertje moet trekken om een fragment van een afbeelding te markeren dan zeggen we vanaf nu “we gaan een rubber bandje trekken”. En als er alleen aan de opmaak van één of ander object iets mankeert dan is dat “enkel cosmetica”.

Hier nog een leuke: “date of bird”.

Mocht ik er nog meer horen dan we will keep you on altitude!

———————————————————————

Zelfde artikel in het Engels?

[Vertaald via Google Toolbar translator]

Is it not enigjes: those times when you listeners have become a special part of speech?
I’ve seen them often and always had the pleasure to be able to laugh tasty. It starts with the broken English of a lot of people.

So it happened during the paintball Doubleyou an instructor with a mixed group of English-and Dutch-speaking half dazzled in a statement. He tried his goeiste English to the English speakers among us to provide any explanation of the paintball game. So they were also awarded a summary luck:
“If joe get hit poet one hand in the air with your weapon and walluk like so …” The instructor kept the paintball gun and went horizontal to his body “… and then you have to sign by the basement”.
Sole chuckle was heard in the group.
Base friendly friend! No basement! It is no to be bescheuren you?

During presentations of my work I have instructions on these situations may hear even once. We had someone to fly from Germany that would give us a training in a new piece of software.
So far, so good. His English was more plausible than the paintball instructor.
Well I do know some hospital information systems, but what this man always “zis” meant, I used some time for zis / this to discover this. Apparently these German (and many others with him!) effort ‘this’ as ‘this’ to speak, so ‘this’ soon sounded like ‘zis’.
A few other nice statements from him:

 • “First I should.” (Defined as loose)
 • “I should possible!”
 • “When should zis available?”

The best foreign language statements I know are the language of our Southern neighbors. Consider a tree of a bespectacled Belgian for a bleach-blond ponytail down to his lower back that Star Trek and Star Wars ‘exhale’. I sat down with pen and pad bottom are present for me to look forward to a verbal surprise.
Conclusion: if you have a mouse with a red frame to pull a fragment of an image to mark than we now say ‘we will draw a rubber band’. And if only the formatting of an object or if other thing is wrong with it then that is “only cosmetic”.

Here is a nice “date or bird”.

If I hear more than we will keep you on altitude!

This entry was posted on Friday, September 11th, 2009 at 12:21 and is filed under Gevleugelde Uitspraken, Nederlands, Scherpe Blik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Comment

 1. September 17, 2009 @ 03:44


  “Is it not to be bescheuren you?” die zin op zichzelf is al lachwekkend.
  In mijn goeiste English:
  Ik heb blijkbaar iets missed out, want ik had not read this artikel yet. Lachen man!

  Is it not enigjes?
  En wat die instructeur met zijn paintballgun en zijn lichaam doet als hij iets uitlegt … ik kan het niet helpen, maar ik krijg er vreemde voorstellingen bij!

  Keep me on altitude please! Hahahahaha!

  Posted by Jolien van Biesheuvel

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.