By Olga Sloot-Koers | November 9, 2012 - 8:52 am - Posted in De Verkwistende Vensterbank, Duimzuigerij, Nederlands

Dat de meeste van ons er in 2013 financieel allemaal op achteruit gaan, moge duidelijk wezen. Ook onze Snooiers in het rijk van WSNOI zullen deze dans helaas niet kunnen ontspringen. Er worden harde bezuinigingsmaatregelen getroffen die, nu het nieuwe kabinet is beëdigd, voor een deel al direct worden uitgevoerd. De overgebleven maatregelen worden gaandeweg in het jaar 2013 ten uitvoer gebracht.

Wat staat er in het regeerakkoord van Maddie Eriksson en Mart Tuker?

 • De verkoopwaarde van dubbele verzamelobjecten worden van ZB 110,- teruggeschroefd naar ZB 10,- (doorgevoerd 10/11/12)
 • Dubbele verzamelobjecten zullen alleen nog maar voorkomen indien de Snooier nog niet alle beschikbare verzamelobjecten heeft gevonden. (doorgevoerd 26/11/12)
 • Onbestaande beroepen zullen een maximale geldigheidsduur gaan krijgen van twee maanden. Daarna wordt je automatisch ontslagen en moet je opzoek naar een nieuwe baan. (doorgevoerd 03/04/13)
 • De Snooier zal bij automatisch ontslag nog wel een ontslagpremie ontvangen ter waarde van de helft van het eerder verdiende salaris. (doorgevoerd 03/04/13)
 • De WW-duur zal worden bekort tot 2 maanden; om de arbeidsmarkt weer opgang te brengen en de werkeloosheid verder terug te dringen zullen werklozen na die tijd automatisch een willekeurige baan(*) toegewezen krijgen. (geschrapt)
 • Er komt een toegangsprijs op het meedoen met spellen zoals de Quiz van de Maand. De prijslijst hiervoor is nog niet vrijgegeven. (doorgevoerd 12/12/12, alleen op de Quiz van de Maand)
 • Fout quizantwoorden gaan niet langer met ZB 10,- maar met ZB 30,- worden bestraft. (doorgevoerd 27/11/12)
 • De prijs van een WSNOI-lot wordt opgevoerd van ZB 5,- naar ZB 15,- (dit heeft natuurlijk wel aangename consequenties voor de pot!) (doorgevoerd 14/12/12)
 • Tenslotte zal er in de loterij een optie bijkomen om 12 loten in één keer te kopen. De per stuk prijs wordt dan wel opgehoogd naar 1,5 keer het bedrag dat je normaal voor losse loten zou betalen. Het dagelijks tegoed van 6 loten komt na die actie wel te vervallen. Dit is een keuze aan de Snooier zelf. (doorgevoerd 15/01/13)

( * = Dat hiermee in de hand wordt gewerkt dat er heftruckchauffeurs naar operatiekamers worden overgeplaatst en directiesecretaressen lasinspecties moeten gaan verrichten op boorplatforms, wordt op de koop toegenomen.)

This entry was posted on Friday, November 9th, 2012 at 08:52 and is filed under De Verkwistende Vensterbank, Duimzuigerij, Nederlands. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

9 Comments

 1. November 9, 2012 @ 09:57


  En weer wordt de hardwerkende Snooier-in-de-straat de dupe van het wanbeleid aan de top!
  Houdt de leiding van WSNOI ook maar enigszins rekening met de gevoelens van een ontslagen medewerker? Nee, natuurlijk niet! En intussen zelf maar hun vette salarissen blijven opstrijken en op peperdure bakfietsen rondrijden over de ruggen van de modale Snooier.

  Op welke ondemocratische manier is dit schrikbewind eigenlijk tot stand gekomen? Ik heb nog nooit aan de verkiezingen (zie http://wsnoi.com/tn/?p=344 )deelgenomen die de heer Icket en consorten aan de macht hebben gebracht.

  IK EIS EEN REFERENDUM!!!!

  Posted by De BoBfather
 2. November 9, 2012 @ 10:21


  Ik heb een navelpluisje gevonden:
  Maddie Eriksson != Diederik SamsoM

  Posted by BoB de Winter
 3. November 9, 2012 @ 10:29


  Mijn verwachting is dat niet alleen daar navelpluisjes gevonden zullen worden BoB. Het begrotingsakkoord zal er ook wel vol van zitten!

  Posted by Rina Oddel
 4. November 10, 2012 @ 18:52


  O N V O O R S T E L B A A R M A R T T U K E R S T E E D S V O O R S P E L B A A R D E R

  Nog nooit is de hardwerkende Nederlander meer voor schut gezet dan door Mart Tuker. De hardwerkende Nederlander springt de laatste jaren over schaduwen heen, zet stippen op de horizon en verlegd deze regelmatig. Het resultaat van de draaikonterige Mart Tuker is dat deze hardwerkende Nederlander een flink pooit uitgedraaid wordt, nog harder zal deze hardwerkende Nederlander moet werken om zijn hoofd boven het inmiddels naar riool stinkende water te houden.

  De Verre-edele wil ook de tering naar de nering zetten, maar niet ten kostte van alles en roept een ieder dan ook op om morgenmiddag op het Malieveld te demonstreren tegen het beleid van deze waanzinnig geworden leiders van WSNOI. Hopelijk breekt ook hier de Arabische lente door.

  Posted by de waterlander
 5. November 10, 2012 @ 21:39


  En ja hoor, daar kruipen de pissebedden uit het riool om een graantje mee te pikken van de rug van de hardwerkende Snooiers! Alsof wij nu al vergeten zijn dat de PTD van de Waterlander in zijn momomane Jihad tegen de draaiorgels al zijn principes inleverde bij Tinus Icket in ruil voor de verhoging van de BTW op koperen centenbakjes…
  Wie is hier nu de draaier? Het zou mij niet verbazen als de arme verwarde sukkels die zich morgen op het Malieveld durven te vertonen worden ontvangen door de klanken van een of meer draaiorgels. Om daar dan getuige te kunnen zijn van Johan V. die opnieuw kronkelende door het stof gaat voor de PBV.
  En dan heeft deze schemerige figuur ook nog het lef om zich de Arabische lente toe te eigenen!!! Kent iemand toevallig nog de naam van het bekendste draaiorgel van Nederland? Jawel: De ARABIER.

  MedeSnooiers, laat u niet door deze stiekeme orgelpijper verleiden tot een nieuw slap compromis!

  DE BEUK ER IN!!!!

  Posted by De BoBfather
 6. December 14, 2012 @ 08:16


  Een aantal van jullie zal dit zwaar vallen:
  Het gros van de maatregelen is reeds ten uitvoer gebracht. De rest volgt spoedig.

  Posted by Olga Sloot-Koers
 7. September 22, 2013 @ 08:48


  UPDATE: Het is nog onzeker of de bezuinigingsmaatregelen m.b.t. de onbestaande beroepen als dusdanig worden doorgevoerd. Worden ze wel doorgevoerd, dan zal dat in tegenstelling tot de berichtgeving in dit artikel waarschijnlijk niet meer dit jaar zijn.

  De rest is reeds doorgevoerd.

  Posted by Olga Sloot-Koers
 8. September 22, 2013 @ 08:49


  WSNOI kan weer vliegtuigjes kopen… 🙁

  Posted by Kornelis Oflook
 9. September 23, 2013 @ 00:17


  Toch niet de Joint Snooi Fighter?

  Posted by BoB de Winter

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.