Hierbij de aanzet van de tweede ronde van ‘De consistente cijfercode’. Lees even de spelregels als je mee wilt doen.

Weinig op zijn gemak, studeerde Joost op een antwoord. Niemand van het gezelschap, waar hij momenteel in verkeerde, mocht ook maar het kleinste vermoeden krijgen waarom hij in de eerste plaats naar de Deep Joule Cannon was gekomen. De fabriek, die haast volledig automatisch functioneerde door mechanische robotica, herbergde een geheim waarvan tot voor kort alleen hij het bestaan kende. Maar nu ze met behulp van het Hoofd van de Mysteriewetenschappen erin waren geslaagd om tot de krochten van dit complex door te dringen, raakte ook Kornelis overtuigd van de magische werking die er vanuit ging. Dat moest wel. Nu ze samen hadden getracht om een nieuwe ruimte binnen te treden en dichter bij de Kern te geraken, was hij zo hard in aanraking gekomen met een rondzwiepende object, dat hem dit normaal het leven moest hebben gekost. Wonder boven wonder overleefde hij deze dreun echter. Hij had de aan een ketting bevestigde kogel van ruim twee ton, niet meer zien aankomen toen ze in gevecht waren met de robots, waardoor Kornelis het moest ontgelden. Spottend lachend aanschouwden twee robots het tafereel vanaf een hoger gelegen plateau in de Ketelkamer. Zij waren ervoor verantwoordelijk dat de aan een kraanarm bevestigde kogel deze route door de fabriekshal had beschreven. Kornelis werd op die manier van de rand van de ketel gebeukt. De klap was zo hard dat hij zelf geen invloed meer had op hoe hij terecht zou komen, daarop kon het menselijk lichaam niet langer anticiperen. Maar doordat deze vuile aanval in de rug zo slecht gemikt was, had hij het geluk dat hij niet met zijn gehele lijf in de ketel donderde. In plaats daarvan kwam hij slechts met zijn arm in de vloeistof en was deze door zijn huid zijn lichaam binnen gedrongen. De gelige substantie verteerde zijn mouwen en vrat aan zijn vlees.  Joost lag op dat moment nog samen met Tinus in de clinch met twee andere robots. Tinus werd zo bevangen door wat hij met zijn vriend en tevens collega had zien gebeuren, dat hij zich door een vijftal robots liet overrompelen. Hierdoor werd hij hardhandig de zaal uit geknikkerd en sloot een massieve deur die verticaal neerkwam hem af van wat hierbinnen verder zou gebeuren. Joost kwam er daardoor alleen voor te staan en liet zijn lijdzame oog schuin afglijden, omdat ook hij nog met robots in de weer was. Kornelis had inmiddels het bewustzijn verloren en bleef als een slappe vaatdoek op de ketelrand hangen. Hij herinnerde zich nog hoe de grootste man van de Tycoon Newspaper zich even later oprichtte en volledig was getransformeerd in een mechanisch gedrocht. Uit zijn arm stak nog steeds de pijp die erin was gekomen door de valpartij van eerder die dag. Achter hem verschenen Frank Groot en Graaf Schaurig, die als twee schimmen uit de mist leken te komen. Tezamen stapten zijn op Joost af en hij zag hoe de robots uiteen weken.
Vanaf dat moment was alles blanco bij Joost. Hoe hij die ruimte weer heeft kunnen verlaten en hoe hij vervolgens zowat in de armen terecht was gekomen van de man die hem vroeger altijd verafschuwde, ging zijn verstand te boven. En het meest bizarre van dit alles was nog, dat die man zich niets van zijn gedaanteverwisseling bleek te herinneren.

Uiterst onopvallend, tastte Joost Stunner in de broekzak van zijn gestreepte broek. Hij controleerde of het Gulden Moertje, dat hij op clandestiene wijze had verkregen er nog was. Tevreden, maar tegelijkertijd schuldbewust keek hij van Tinus naar het duo Kornelis en het Hoofd van de Mysteriewetenschappen. Zij waren als twee handen op één buik. En dat had Joost moeten weten toen hij eerder Zydrich over de penibele situatie van de stad informeerde. Wanneer je Zydrich Zonderland om een gunst vroeg, moest je weten dat je Kornelis er gratis bij kreeg. Het Hoofd van de Mysteriewetenschappen en hij hadden samen op dezelfde school gezeten en waren sindsdien dikke vrienden gebleven. Alleen had hij er nu eveneens een team andere experts bij gekregen, iets wat hij zeker niet had ingecalculeerd. Nu moest hij ten overstaan van al deze mensen zijn dubbele agenda geheim zien te houden. Maar gezegd moest worden, zonder hen waren ze nooit zover gekomen. Zonderland, het Hoofd van de Mysteriewetenschappen, was een kei in het oplossen van de ingewikkelde puzzels waarmee deze fabriek vol mee zat. Heel verwonderlijk was dit niet, daar hij al jarenlang voor rechercheur Karel Riemelneel werkt. Cijfersloten kon hij zelf wel aan, maar de domme kracht van Kornelis was ook zeker welkom. Obstakels tilde hij van hun pad en klemmende deuren, mits niet te zwaar, beukte hij open met zijn schouders. Van Maxwell Blaylock, de Advocaat voor de Wetten van de Natuurkunde, was hij niet zo zeker wat hij precies aan die man had. Irritant was het wel dat erbij was, want zo voelde hij zich juist nog meer op zijn vingers gekeken. In het afgelopen jaar had Joost flink aan zijn reputatie gewerkt, om in elk geval Zonderland aan zijn zijde te krijgen. Maar Blaylock had hem al eens eerder in de weg gezeten en Joost bijna aan de galg gekregen. Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Er was dus een gerede kans dat met name Blaylock de list zou doorzien en hem alsnog aan rechercheur Riemelneel zou uitleveren.
Desalniettemin stonden ze nu hier, ergens middenin dit reusachtige complex. En ze waren een goed stuk op weg om bij de Kern uit te komen. Deep Joule Cannon was met recht een meesterlijk bouwwerk waar je je als mens nietig in zou voelen. Niet alleen draaiden alle mechanieken zelfstandig, ze waren ook in staat om zichzelf te repareren en nieuwe constructies te produceren. Op die manier was de fabriek zelfonderhoudend en kwam deze langzaam maar zeker tot leven. Componenten voedden elkaar in ieders werking en maakten dat de onderlinge verbanden elkaar versterkten. Niet langer was het een statisch orgaan dat grondstoffen omvormende tot essentiële producten om in de behoefte van de metropool te voorzien. Graaf Schaurig had het hele bouwwerk zo weten te manipuleren dat het groeide en in dat groeiproces alleen hem gedienstig was. En door te luistervinken was Joost aan deze kennis gekomen. Niet alleen wist hij nu hoe de graaf opnieuw een aanvalsstrategie op Gohes City aan het beramen was, hem was ook duidelijk geworden dat de fabriek van een instrument was voorzien die voor Joost van onschatbare waarde kon zijn.

Vertwijfeld keek Joost van Kornelis naar Tinus en kwam nog net met een antwoord voor de heren hun geduld begonnen te verliezen.
“Tinus, ik ben heel zeker dat hij hier in Deep Joule Cannon moet zijn. Daarnet in de Ketelkamer, toen jij net uit de ketel was gekropen, heb ik hem achter jou zien staan met Frank Groot.” – Vervolg: minimum 16 woorden, maximum 1.128.

Set van de te raden letters van deze ronde:
Wordt steeds per letter bekend gemaakt. Er zijn 15 letters waaraan een waarde is toegekend. Het is dus aan jou te ontdekken welke letters er in de eerste plaats geraden moeten worden en wat daar de bijbehorende waarden van gaat zijn. Succes met schrijven en raden!

Nieuwe geïntroduceerde spelregels:
– Het niet voor je beurt mogen spreken gaat zowel op voor het schrijven van een vervolgtekst als voor het raden van letters.

Een paar aanvullende regels voor het verloop van het verhaal:
– Het ‘dubbele’ aan Joost’ agenda moet nog even geheim blijven.
– Verder mogen de karakters die nu in de fabriek zijn in deze ronde de fabriek nog niet verlaten.

This entry was posted on Friday, November 4th, 2011 at 05:00 and is filed under Astronomisch gedachtegoed, De consistente cijfercode, Duimzuigerij, Nederlands. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Comments

 1. November 4, 2011 @ 19:09


  Pittig vervolg. Maar het loopt nog niet erg storm met de vervolgteksten zo te zien!

  Posted by Sandra
 2. November 22, 2011 @ 21:23


  [BELANGRIJK]

  In voorkomende gevallen moet een mens soms een besluit nemen waar men niet gelukkig mee is, maar waarvan het wel verstandig is er niet te lang mee te wachten. Het is mij duidelijk geworden dat dit spel niet in een maandelijkse vorm stand kan houden. De animo is (op dit moment) gewoon te beperkt. Uiteraard zal ik mij blijven inspannen om volk te vinden dat enthousiast te maken is mee te schrijven met dit concept, maar vanuit het huidige format mogen we concluderen dat het er nu gewoon even niet in zit.

  Daarom heb ik besloten de wedstrijd ‘open te gooien’, wat betekent dat er geen tijdslimiet meer aan dit spel gebonden zal zijn. Er zal nu dus niet langer iedere maand een nieuwe aanzet verschijnen. Wanneer de cijfercode gekraakt is, zal ik weer een vers artikel schrijven die de begintekst vormt voor een volgende ronde. Alle andere beschreven regels in dit spel blijven ongewijzigd. Zie hiervoor ook de update bij de spelregels:
  [UPDATE: 22-11-2011 – spel is los geweekt van haar maandelijkse vorm. Dit betekent dat het vanaf nu niet langer nodig is de code te kraken binnen één maand. Zolang de code niet is gekraakt kan er door worden ‘gespeeld’. Een nieuwe ronde start steeds in de vorm van een nieuw artikel. Hiermee krijgt het spel een oneindig karakter. Het spel stopt pas, zodra het duidelijk is dat alle losse eindjes in het verhaal verteld zijn en de ontknoping bereikt is, net zoals dat bij elk ander normaal verhaal het geval is. ]

  T.z.t. zal er wel een pagina verschijnen op http://www.wsnoi.com waar dit spel een eigen plek krijgt, zodat er toch via een andere weg mensen geënthousiasmeerd worden om mee te doen en de vrijheid hebben dat te doen wanneer zij dat wensen.

  Dit houdt echter wel in dat de Tycoon Newspaper opnieuw zonder een maandelijks spel komt te zitten. Zolang daar nog even geen oplossing voor is, vallen we weer even terug op de anagrammen van Achmed Liën.

  Tevens is besloten dat eenieder die Gsorsnoi een idee kan aanreikt dat uiteindelijk de basis inspiratie vormt voor een nieuw spel, zal worden beloond met 25 vaste sterren (*)

  In de tussentijd zal ik niet stil blijven zitten en hoop ik jullie in de toekomst te mogen verblijden met verse artikelen die bij mijn personage passen.

  Tot gauw!

  Groetjes,

  Olga Sloot- Koers.

  ( * = hierover zal eerdaags ook een apart artikel worden gepubliceerd )

  Posted by Olga Sloot- Koers
 3. November 22, 2011 @ 22:14


  Wat is dit nu weer?

  Posted by Stoomkoker
 4. November 23, 2011 @ 07:33


  @Stoomkoker: Het spel is niet stopgezet. Het wordt alleen niet meer in een maandelijks ritme van nieuwe aanzet voorzien. Maar als je wilt dat het verhaal weer snel een vervolg krijgt, voel je vrij om de eerstvolgende vervolgtekst aan te pakken. 😉

  Posted by Olga Sloot- Koers

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.