image by Vianna, edited by Gsorsnoi

Met deze aanzet start de eerste ronde van ‘De consistente cijfercode’. Lees even de spelregels als je mee wilt doen.

“Joost! Joost… Joost…”
De stem leek hem van heel ver weg te roepen, dwars door tijd en ruimte heen. Het klonk zwak maar dringend en ging vergezeld van een echo. De stem drong erop aan dat hij wegging, zich terugtrok, terugkeerde…
“Joost! Joost…”
Een hand viel op zijn schouder en schudde hem door elkaar. Joost keek naar de hand en zag dat die robotisch was. Hij was doodsbang en probeerde weg te komen, maar dat lukte hem niet. Het herinnerde hem aan zijn eerdere confrontatie. De uit verschillende metalen vervaardigde hand hield hem stevig beet.
“Nee, laat me alsjeblieft met rust!” jammerde Joost. “Ik ben al in mijn graf. Ik ben veilig. Het is er vredig en stil. Niemand kan me daar kwaad doen. Laat me gaan!”
De hand liet hem niet gaan. Hij bleef hem stevig vasthouden en trok hem terug. De ijzeren greep was niet langer angstaanjagend maar verwelkomend en troostend, ondersteunend en geruststellend. De hand trok hem terug, terug naar de wereld van de levenden.

En toen, vlak voor hij terug was, werd de hand weggetrokken. De scharnieren, raderen en stangen vervaagden en de aderen en pezen die verschenen werden omwonden door huid en vlees. Hij zag dat de hand onder het bloed zat. Op een paar centimeter boven de pols zat een akelige wond en ontsierde de arm. De pijp was er reeds uit verwijderd. Zijn hart werd vervuld van medelijden. De hand was naar hem uitgestoken.
“Joost, ik heb je nodig.”
En daar, aan zijn voeten, zat Copper de spin die met zijn acht smaragd groene ogen als een hond naar hem opkeek.
“Ik heb je nodig.”
Joost reikte naar de hand en pakte hem beet…
De hand kneep pijnlijk in de zijne en rukte hem naar achteren, waardoor hij omver werd getrokken. Hij viel op de machinevloer.
“En blijf bij die verrekte ketel uit de buurt, ja?” beval Kornelis, die boven hem uittorende en woedend op hem neerkeek. “We zijn je de vorige keer bijna voorgoed kwijtgeraakt.” Hij keek Joost grimmig aan maar er lag een spoortje bezorgdheid in zijn rustige glimlach. “Gaat het?”
Joost, die op handen en voeten in het stoffige zaagsel lag, wist niets te zeggen. Hij kon alleen maar in stomme verbazing naar Kornelis kijken – Kornelis, die daar recht voor hem stond, Kornelis die behoudens de conditie van zijn arm gezond en wel was!
“Zo lijk je precies op die klungelige spin,” zei Kornelis ineens grinnikend.
“Mijn vriend…” Joost ging op zijn hurken zitten. Zijn ogen vulden zich met tranen. “Mijn vriend…”
“Begin nou niet te janken,” zei Kornelis waarschuwend. Het vijandige verleden dat zij deelden was hij nog niet vergeten. “En sta verdomme op. We hebben niet veel tijd. Graaf Schaurig…”
“Hij is hier!” zei Joost bevreesd en krabbelde overeind. Hij draaide zich moeizaam om naar de rij lopende banden die haaks op de grote stonden en zodoende allen naar de ketel leidden. Joost knipperde met zijn ogen. Geen Frank. En beslist geen Graaf Schaurig. Tinus stond bij het Hoofd van de Mysteriewetenschappen. Naast hem stond de grimmige en gespannen Advocaat voor de Wetten van de Natuurkunde. Maar van Phineke de Zeppelinpilote was geen spoor.
“Hoe… Ik heb Graaf Schaurig gezien…” Er kwam ineens een andere gedachte bij Joost op. “Jij!” Hij draaide zich wankelend om en keek Kornelis aan.
“Jij. Ben jij wèl echt?”
“Van vlees en bloed,” zei Kornelis. – Vervolg: minimum 24 woorden, maximum 563.

Vervolgtekst van Stoomkoker (382 sterren, 4,6,10,12,16,18,22,40,57,60,60,77):

“Nietwaar, een moment geleden was jij nog een robot. Je stond op het punt om mij uit elkaar te scheuren!” Joost deinsde achteruit en| struikelde daarbij net niet over een stuk hout. Maar dat was meer door een gelukje dan dat de aanwezigheid ervan hem was opgevallen. Zijn klungeligheid had hem al meer dan eens in de penarie geholpen.
Tinus schudde moedeloos zijn hoofd.
“Ziet dit er verdomme uit alsof ik uit boutjes en moertjes besta?” Kornelis hoefde zijn goede arm maar uit te strekken om Joost bij zijn vliegeniersvest te grijpen. Hij trok hem krachtig naar zich toe en confronteerde hem met de conditie van zijn slechte arm. “Dankzij jou is mijn arm er zo beroerd aan toe. En dankzij jou ben ik in die ketel gevallen waardoor ik het complete gevoel in mijn arm kwijt ben. Nee, erger nog. Ik voel helemaal geen moer meer!”
Kornelis woedde leek een kookpunt te naderen en verstevigde zijn greep om het stuk stof van het vest dat hij in zijn hand had. – Vervolg: minimum 18 woorden.

Vervolgtekst van Sandra (243 sterren ,0, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 36, 40, 45, 49):
Kornelis leek even niet voor reden vatbaar. De anderen stonden op het punt om in te grijpen. Tinus| en het Hoofd van de Mysteriewetenschappen zouden uit alle macht proberen te voorkomen dat de reusachtige man Joost alsnog een kopje kleiner zou maken. De Advocaat niet. Hij zou er bij blijven staan kijken en het zou hem koud hebben gelaten wat er met hem zou gebeuren. Maar Kornelis bekoelde en bedwong zijn gevoel van ongenoegen jegens de sukkelige Joost. Hij liet hem los en ontspande een beetje.
“Dat ik met criminelen zoals jou samen moet werken. Het is echt ongehoord.”
“We,” corrigeerde de Advocaat hem “dat we met hem moeten samenwerken.”
Kornelis zij niets. Hij keerde zich van het gezelschap af en schatte in hoe benard of hun situatie was geworden.  Door de hele fabriekshal lagen honderden metalen lijken verspreid. Het gros ervan lag er zo bij door de aanvaring die ze met Tinus en Kornelis hadden gehad. Alleen spoedig zouden ze weer tot leven komen en opnieuw dupliceren. Graaf Schaurig had de robots met een plasma bewerkt  waardoor zij dit vermogen hadden gekregen. Evenals Frank Groot, Stein Klein en de andere monsters die hij had gecreëerd, waren de robots een stel gruwelijke producten die in dienst stonden van zijn verdelgingsacties op het volk van Gohes City. De graaf zou opnieuw wraak nemen en het was aan deze onwaarschijnlijke groep individuen om dat te verhinderen. – Vervolg: minimum 22 woorden.

Vervolgtekst van BoB (431 sterren, 1, 2, 5, 8, 9, 18, 28, 42, 66, 80, 84, 88):
“Als we niet heel snel iets aan al die metalen karkassen doen, worden we dadelijk onder de voet gelopen”, beet Tinus Kornelis | toe. “Dan heeft de Graaf straks helemaal vrij spel in onze stad”.
“En aan wat voor oplossing denk je dan? “, wilde de Advocaat weten.
“Ja precies, je slaat de spijker op zijn kop: een oplossing! In deze fabriek is een grote hoeveelheid zwavelzuur opgeslagen; als we dat over de robots gieten, zijn ze binnen de kortste keren opgelost, plasma of geen plasma!”.
Het Hoofd Mysteriewetenschappen verliet in draf de zaal om zo snel mogelijk terug te keren met een groot, van een opgeschilderd doodshoofd voorzien, vat. Hij en de Advocaat begonnen de roerloze robots te overgieten en
deze verdwenen als sneeuw voor de zon.
Eenmaal gerust dat deze noodsituatie onder controle was, wendde Tinus zich tot Joost. “Wat bedoelde je daarnet, toen je riep dat Graaf Schaurig hier is? Volgens de laatste berichten zou hij zich nog minstens duizend
kilometer verderop bevinden. Vertel op, waar heb je hem gezien?”.

Set van de te raden letters van deze ronde:

A = 10 (geraden door Stoomkoker)
D = 4 (geraden door Stoomkoker)
E = 3 (geraden door BoB)
G = 9 (geraden door Zombie)
H = 2 (geraden door Stoomkoker)
J = 8 (geraden door Zombie)
L = 11 (geraden door BoB)
M = 1 (geraden door BoB)
P = 5 (geraden door Zombie)
S = 12 (geraden door BoB)
T = 7 (geraden door BoB)
W = 6 (geraden door BoB)

De code is gekraakt! En daarmee is deze ronde ten einde. BoB feliciteren we met de titel Eerwaarde Steampunk Essayist, want hij staat met een eindstand van 591 bovenaan. Eenieder die zich daartoe uitgenodigd voelt, mag nu t/m de 25e van deze maand nog een vervolgtekst insturen.
– Nu inzenden en voor je beurt spreken betekent dat je GEEN sterren krijgt.
– Nu inzenden en niet voor je beurt spreken betekent dat je WEL gewoon sterren krijgt.
Verder lijkt het me ook wel verstandig om van de optie ‘claimen’ gebruik te maken.

Totaal gescoorde sterren per speler:

 • Rekenkundig Architect BoB > 431 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 25 + 25 + 50 = 591 sterren.
  (gecorrigeerd n.a.v. comments October 7, 2011 @ 20:13 & October 7, 2011 @ 20:21 & October 7, 2011 @ 20:34)
 • Alchemistische Tijdmachine Boekanier Stoomkoker > 382 + 10 + 10 = 412 sterren.
 • Superieure Schreivoutenvinder Sandra > 243 sterren.
 • Zombie > – 25  + 10 +10 + 10 = 5 sterren.

This entry was posted on Friday, October 7th, 2011 at 05:00 and is filed under Astronomisch gedachtegoed, De consistente cijfercode, Duimzuigerij. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

66 Comments

 1. October 8, 2011 @ 17:18


  Op de een of andere manier is er een heel stuk uit mijn vorige verhaal weggevallen. wat ik daar probeerde te zeggen is dat de rijtjes van Sandra en Stoomkoker fout zijn.

  Dat van Sandra is 0, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 36, 40, 45 i.p.v. 42, 49 totaal is goed
  Dat van Stoomkoker is 4,6,10,12,16,18,22,40 i.p.v. 24,57,60,60,77 totaal is 382

  Posted by BoB de Winter
 2. October 9, 2011 @ 13:23


  Olga, je hebt de D = 4 van Stoomkoker nog niet behandeld!

  Alle andere potentiële schrijvers: WAAR BLIJVEN JULLIE?

  Posted by BoB de Winter
 3. October 11, 2011 @ 15:12


  Ik ben ook gewoon de enige met minpunten 😛 J=8!

  Posted by Zombie
 4. October 11, 2011 @ 15:50


  @Zombie: Nou, die J = 8 heb je goed, dus je bent alweer op de goede weg. Alleen, omdat de goede gokken slechts met 10 punten worden beloond, zul je nog iets meer nodig hebben om weer boven nul te komen. 😛
  In de historie van de Tycoon Newspaper is een negatieve score als deze ook nog nooit vertoond. Maar ik weet niet of je daar eigenlijk wel trouwens op zou moeten zijn, hahaha! 😀

  Ik weet in elk geval wel, dat indien je onder nul blijft, ik benieuwd ben hoe ik dat in vredesnaam aan je moet uitkeren! Misschien moet ik je dan gewoon maar een cheque op WSNOI geven waarmee jij zelf de sterren van je saldo mag aftrekken. LOL!

  Posted by Olga Sloot- Koers
 5. October 11, 2011 @ 17:44


  M = 1

  Z0mbie, er is een heel makkelijke manier (zeker voor jou…) om weer boven nul te komen: gewoon een stukje verhaal schrijven!

  Posted by BoB de Winter
 6. October 11, 2011 @ 18:31


  Ik zou bijna opzettelijk in de min blijven! 😛 P=5.

  Posted by Zombie
 7. October 11, 2011 @ 19:40


  S=12

  Posted by BoB de Winter
 8. October 11, 2011 @ 20:07


  G=9.

  Posted by Zombie
 9. October 12, 2011 @ 06:43


  En zo komt het spel toch nog tot een einde. Helaas met wat minder vervolgteksten dan op was gehoopt. Maar niet getreurd, het spel begint net en aan de bekendheid ervan wordt gewerkt.

  De code is gekraakt! En daarmee is deze ronde ten einde. BoB feliciteren we met de titel Eerwaarde Steampunk Essayist, want hij staat met een eindstand van 591 bovenaan. Eenieder die zich daartoe uitgenodigd voelt, mag nu t/m de 25e van deze maand nog een vervolgtekst insturen.
  – Nu inzenden en voor je beurt spreken betekent dat je GEEN sterren krijgt.
  – Nu inzenden en niet voor je beurt spreken betekent dat je WEL gewoon sterren krijgt.
  Verder lijkt het me ook wel verstandig om van de optie ‘claimen’ gebruik te maken.

  Leuk dat jullie hebben meegedaan. Sandra nogmaals dank voor het idee! En Stoomkoker, welkom bij de club, geweldig dat je hebt meegeschreven.

  Graag tot de volgende ronde. De sterren worden eerdaags op jullie Snooi account bijgeschreven in de vorm van een sterrencheque.
  ( @ Stoomkoker: deze link zal je nodig hebben om je sterren in ontvangst te kunnen nemen: http://www.wsnoi.com/index.php?page=wsnoihow . Daar wordt uitgelegd hoe je een account aanmaakt op WSNOI. )

  Posted by Olga Sloot-Koers
 10. October 12, 2011 @ 10:24


  Geweldig gefeliciteerd Bob en chapeau voor de voortreffelijk behaalde score!
  Ik zal zeker even een accountje aanmaken en denk nog even na of ik nu nog een vervolgtekst schrijven zal. Laat het jullie weten.

  Posted by Stoomkoker
 11. October 12, 2011 @ 11:25


  Stoomkoker, ik zag dat je je zojuist hebt aangemeld. Top!
  Daarop ben ik maar gelijk de punten (lees: sterren) gaan verdelen. Jullie zouden nu allemaal een sterrencheque ontvangen moeten hebben. Besteed hem wijs en tactisch. Iedere maand wordt ieders sterrensaldo weer op nul gezet. Dus kies een verstandig moment om je cheque te verzilveren, anders is het een weggegooide kans.

  Posted by Gsorsnoi
 12. October 12, 2011 @ 17:01


  Ik heb veel plezier aan het spel beleefd, zowel aan de verhalenkant als aan de codekant.
  En natuurlijk is het altijd weer leuk om tot winnaar te worden uitgeroepen 🙂

  Jammer dat er niet wat meer schrijvers opgepord konden worden, dat maakt het spel veel leuker. Blijkbaar zijn de snooiers toch wat minder literair aangelegd dan verwacht 😉

  Het cijfercodespel zou wat moeilijker kunnen worden gemaakt als je niet van tevoren al aangeeft naar welke letters je precies op zoek bent. Laat de puzzelaars dit zelf maar uitzoeken! Nu kon je na de tweede tekst (toen de rijtjes eenmaal goed stonden) al bijna de hele code oplossen en na de derde tekst was alles helemaal duidelijk. Hoe moeilijker de code, hoe langer het schrijfgedeelte van het spel duurt. En daar zou het toch eigenlijk om moeten gaan…

  Benieuwd hoe het volgende maand zal gaan!

  Posted by BoB de Winter
 13. October 12, 2011 @ 17:57


  Helemaal eens hoor BoB met die moeilijkheidsgraad van de te kraken code. Ik heb alleen juist wat moeilijkheidsgraad betreft wat lager willen inzetten om jullie een beetje aan de spelvorm te laten wennen. Nu waren de te raden cijfers ook in een serie van 1 tot 12 te koppelen aan de 12 letters. In een volgende ronde wil ik daar wat meer variatie in aanbrengen door bijvoorbeeld voor hogere cijferwaardes te gaan of dubbele waardes toe te staan of zelfs letters bewust geen waarde te geven. Ik heb zomaar het vermoeden dat die variaties redelijk onuitputtelijk zijn.

  Wat literaire aanleg onder de snooiers betreft ben ik het uiteraard niet met je eens. Neem bijvoorbeeld alleen al Retroman en en Zombie! Die zijn toch behoorlijk rijk in talent bedeeld waar het op schrijven aankomt. Maar wellicht dat deze twee jonge mannen een druk weekend hebben gehad of geen aansluiting hebben kunnen vinden op het geboden onderwerp. Zij ze vergeven, hebben we allemaal wel eens. Dit bood in mijn idee juist kans om andere aspirant Clive Barkers en Weis en Hickmannekes een mogelijkheid te grijpen aan dit spel mee te doen. Ik denk dat we daarmee aan Stoomkoker toch zeker een goeie hebben. We zullen zien!

  Posted by Olga Sloot- Koers
 14. October 12, 2011 @ 20:38


  Toch nog een kleine opmerking: volgens de tekst ben ik benoemd tot Eerwaarde Steampunk Essayist omdat ik de meeste sterren heb verdiend. Maar… volgens de spelregels gaat de titel naar degene die de meeste letters uit de code heeft geraden! In dit geval ben ik dat dus toevallig (ahum) ook, maar dat kan een volgende keer anders zijn.

  Posted by BoB de Winter
 15. October 13, 2011 @ 10:22


  Zoals ik al eerder zei is dit spel qua schrijven niet echt mijn ding. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar kleine stukjes zijn iig niet aan mij besteed. Het zou natuurlijk kunnen dat ik opeens wel iets bedenk en dan zal ik het ook zeker insturen, maar verwacht dat betreft (voorlopig) niet al te veel van mij.

  Ik had niet begrepen dat het verhaal ook stopt als de code is gekraakt. Ergens wel logisch, maar de code was nu (natuurlijk) veel te eenvoudig te kraken, waardoor er amper geschreven is. Niet dat er per se meer geschreven wordt als de code moeilijker te kraken is (hoewel schrijven kan helpen met het puzzelen), maar dan duurt het spel iig langer, waardoor wellicht hetzelfde geldt voor het verhaal.

  Overigens, van de G wist ik al heel snel dat het 8 of 9 was, maar ik gewacht tot het einde met antwoord geven en toen moest ik alsnog gokken. En de J bleek achteraf ook twee waardes te kunnen hebben (dat zag ik pas toen ik het fout had :P). Dus er waren wel wat letters die met de drie geschreven stukjes nog niet met zekerheid op te lossen waren. Misschien is het een idee om meer letters aan de code toe te voegen? Of gewoon alle letters?

  Posted by Zombie
 16. October 26, 2011 @ 06:37


  @Allen: vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om een vervolgtekst in te sturen op de eerste ronde van de consistente cijfercode. Begin volgende maand start de tweede ronde. Graag tot dan! 😉

  Posted by Olga Sloot- Koers

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.