By Kerbert Rent | November 15, 2012 - 6:15 pm - Posted in Algemeen

Voor wie alle tijd met die vraag zit “Is ‘t nou ‘kennen’ of ‘kunnen’?” hebt ik ‘t antwoord voor je:

‘Kennen’ heeft met kennis te maken en ‘kunnen’ heeft met kunnis te maken.