By karelriemelneel | November 20, 2012 - 5:20 pm - Posted in Contaminaties, Duimzuigerij, Nederlands, Verbaal Genot

image by Monk-e, edited by Gsorsnoi

Bestaat uit: “Fluitje van een cent” + “Een eitje(makkie)”

Uitgesproken door: conducteur tussen Beverwijk en Haarlem

Datum: dinsdag 20 november 2012

By Kerbert Rent | November 15, 2012 - 6:15 pm - Posted in Algemeen

Voor wie alle tijd met die vraag zit “Is ‘t nou ‘kennen’ of ‘kunnen’?” hebt ik ‘t antwoord voor je:

‘Kennen’ heeft met kennis te maken en ‘kunnen’ heeft met kunnis te maken.

By Olga Sloot-Koers | November 9, 2012 - 8:52 am - Posted in De Verkwistende Vensterbank, Duimzuigerij, Nederlands

Dat de meeste van ons er in 2013 financieel allemaal op achteruit gaan, moge duidelijk wezen. Ook onze Snooiers in het rijk van WSNOI zullen deze dans helaas niet kunnen ontspringen. Er worden harde bezuinigingsmaatregelen getroffen die, nu het nieuwe kabinet is beëdigd, voor een deel al direct worden uitgevoerd. De overgebleven maatregelen worden gaandeweg in het jaar 2013 ten uitvoer gebracht.

Wat staat er in het regeerakkoord van Maddie Eriksson en Mart Tuker?

  • De verkoopwaarde van dubbele verzamelobjecten worden van ZB 110,- teruggeschroefd naar ZB 10,- (doorgevoerd 10/11/12)
  • Dubbele verzamelobjecten zullen alleen nog maar voorkomen indien de Snooier nog niet alle beschikbare verzamelobjecten heeft gevonden. (doorgevoerd 26/11/12)
  • Onbestaande beroepen zullen een maximale geldigheidsduur gaan krijgen van twee maanden. Daarna wordt je automatisch ontslagen en moet je opzoek naar een nieuwe baan. (doorgevoerd 03/04/13)
  • De Snooier zal bij automatisch ontslag nog wel een ontslagpremie ontvangen ter waarde van de helft van het eerder verdiende salaris. (doorgevoerd 03/04/13)
  • De WW-duur zal worden bekort tot 2 maanden; om de arbeidsmarkt weer opgang te brengen en de werkeloosheid verder terug te dringen zullen werklozen na die tijd automatisch een willekeurige baan(*) toegewezen krijgen. (geschrapt)
  • Er komt een toegangsprijs op het meedoen met spellen zoals de Quiz van de Maand. De prijslijst hiervoor is nog niet vrijgegeven. (doorgevoerd 12/12/12, alleen op de Quiz van de Maand)
  • Fout quizantwoorden gaan niet langer met ZB 10,- maar met ZB 30,- worden bestraft. (doorgevoerd 27/11/12)
  • De prijs van een WSNOI-lot wordt opgevoerd van ZB 5,- naar ZB 15,- (dit heeft natuurlijk wel aangename consequenties voor de pot!) (doorgevoerd 14/12/12)
  • Tenslotte zal er in de loterij een optie bijkomen om 12 loten in één keer te kopen. De per stuk prijs wordt dan wel opgehoogd naar 1,5 keer het bedrag dat je normaal voor losse loten zou betalen. Het dagelijks tegoed van 6 loten komt na die actie wel te vervallen. Dit is een keuze aan de Snooier zelf. (doorgevoerd 15/01/13)

( * = Dat hiermee in de hand wordt gewerkt dat er heftruckchauffeurs naar operatiekamers worden overgeplaatst en directiesecretaressen lasinspecties moeten gaan verrichten op boorplatforms, wordt op de koop toegenomen.)