By gsorsnoi | June 2, 2012 - 12:30 pm - Posted in Duimzuigerij, Een portet van ..., Nederlands, WSNOI

Een portret van … Kerbert Rent

De Tycoon Newspaper is aan een nieuwe reeks artikelen begonnen: portretten van haar verslaggevers. In deze serie belichten we de achtergronden van de fictieve personages die op WSNOI en vooral de Tycoon Newspaper al meer dan eens van zich hebben laten horen, maar waarvan het wel eens prettig is om er ook een gezicht bij te zien. Daar deze personen natuurlijk niet echt bestaan en dientengevolge er geen beeldmateriaal van hen te schieten valt, is gebruik gemaakt van foto’s van figuren waarop zij gebaseerd zijn (hiernaar refereert ‘modelpersoon’ hieronder). Al deze portretten zijn in feite groeiartikelen, want zodra een personage zich verder ontwikkelt op deze site, is het ook wenselijk dat dit artikel daarop bijgewerkt wordt. Zo is het voor mezelf ook te gebruiken als handvat om niet per ongeluk van het bedoelde personage af te wijken. We leiden deze artikelen even kort in met een beknopte personalia waarna we dieper inzoomen op hun oorsprong en hun betekenis voor WSNOI en de TN.

Personalia: Kerbert Rent.

Functie: Winkeleigenaar van Kerberts Dumpshop in rijk van WSNOI. Schrijft zo af en toe eens iets voor de Tycoon Newspaper.
Andere namen: Krent.
Oorsprong naam: Tezamen met de ‘K’ uit Kerbert vormen dat en zijn achternaam samen het woord ‘krent’. Uiteraard staat dit woord zijn gierige gedrag richting zijn klanten.
Modelpersoon: Feitelijk is Kerbert niet op een werkelijk bestaand persoon gebaseerd, maar komt hij voort uit één van de 3d-modellen van de software Daz3d. Om hem ‘in elkaar te zetten’ heb ik zelfs een monster-model moeten mixen met één van de prominente andere menselijke modellen Michael om tot zijn eigenaardige uiterlijk te komen. En toch heb ik niet zijn eigen tronie of één van de basisfiguren van Daz hierboven dit artikel geplaatst, maar een ander merkwaardig karakter dat een soortgelijke rol inneemt in het Wii-spelletje ‘Animal Crossing: Let’s go to the city’. Wasbeer Tom Nook is daar namelijk zo’n zelfde chagrijnige winkeleigenaar.
Eerste oer-artikel: Geen. Kerbert bestond pas sinds WSNOI een flinke metamorfose heeft ondergaan en hij daar later als winkeleigenaar bij werd geprogrammeerd, net zoals dat eigenlijk voor Stefanie Gotch is gegaan.
Eerste online-artikel: Gevonden Voorwerpen
Uitspraken: Kerbert Rent is op WSNOI de koning van de uitspraken. Verderop in dit artikel zal daar nog dieper op worden ingegaan. Maar één uitspraak springt er wel tussenuit en is hem echt op het lijf geschreven: “Ik ben echt niet gierig, mijn relatie met geld is enkelt innig.”

Vreemdeling uit Warwinkel.

“Bargoens? Zie ik er soms uit as een laaglanderd? Ik kom wel effies uit Warwinkel, een fatsoenlijk plaatsie naast Rommeldam. Ken d’r ook niks an doen dak dialec heb… Hm?” waren zijn woorden toen hij op één van zijn artikelen werd aangesproken op zijn manier van praten. Kerbert Rent is niet van hier. Hij is geboren en getogen Warwinkelaar en enkel naar Gohes City verhuisd doordat hem werd aangeboden hier een winkeltje te runnen met tweedehands spulletjes. Blijkbaar was de vorige eigenaar ermee gestopt, zodat Kerbert zijn kans schoon zag te vertrekken uit de stad waar hij het toch ook een beetje zat was geworden. Zijn verhaal doet denken aan dat van wasbeer Tom Nook uit het Nintendo spel ‘Animal Crossing: Let’s go to the city’ en ook wel een beetje aan dat van mezelf. Al heb ik dan geen winkeltje overgenomen, ik ben wel enige tijd geleden met mijn gezin verkast uit mijn geboorteplaats in de hoop hier groener gras te vinden. Op mijn vorige woonplaats was ik al lang en breed uitgekeken, zodat ik onbewust datzelfde gevoel aan Kerbert heb meegegeven toen ik hem bedacht. Aardig detail is dan wel dat bij ons om de hoek een kringloop winkeltje te vinden is dat ‘De Gein’ heet en tevens door een sikkeneurig oud mannetje wordt gerund, echt op hooguit 30 meter loopafstand van ons huis. De eerste keer dat ik hem zag en hoorde praten had ik direct door dat hij iets afwijkends had in zijn gedrag en manier van antwoorden geven. Vraag je hem naar een tweedehands artikel dat hij niet meer op voorraad heeft dan reageert hij geërgerd:
“Godverdomme! Nee, dat heb ik niet meer!” En daarmee heeft hij helemaal niet zo de bedoeling om je ermee aan te vallen, maar meer om zijn ongenoegen te uiten over het feit dat hij je niet van dienst kan zijn. Een raar uitgedrukt soort passie in zijn vak dus. Het valt moeilijk te duiden wat het precies met hem is, maar hij heeft iets ondefinieerbaars over zich waardoor ik ook haast ga denken dat hij niet van hier is. Al vermoed ik eerlijk gezegd dat het gewoon komt omdat de goede man in een hele andere tijd is opgevoed dan ik en wellicht een mentale tik ergens aan over heeft gehouden. Volgens mij is hij de huidige pensioenleeftijd ook al ruim gepaseerd. Verder is het eigenlijk best een vriendelijke vent. Je moet alleen even aan hem wennen als gesprekspartner.

Een belangrijk contrast dat wel meteen opvalt als ik die man met Kerbert Rent vergelijk is dat de eigenaar van De Gein juist erg gul is. Met andere woorden de man doet niet moeilijk over het trekken van zijn knip en het aantal biljetten dat hij daaruit naar voren tovert als jij juist degene bent die iets aan hem verkoopt. En dat is met Kerbert toch wel even een ander verhaal:
“Ik ben echt niet gierig, mijn relatie met geld is enkelt innig” is een niet mis te verstane uitspraak die precies duidt hoe hij tegen geld aan kijkt. Wanneer je op WSNOI zaken met hem doet, moet je er dus op zijn voorbereid dat je in eigenlijk nooit voordelig uit bent.

Laat me met rust.

Kerberts winkeltje was iets eerder beschikbaar op WSNOI dan het moment waarop we echt spullen bij hem konden kopen. Dat had er in praktische zin mee te maken dat je spulletjes die je op de site vond en niet meer nodig had, moest kunnen verpatsen. Verkopen kon je in eerste instantie dus al wel aan hem, maar het werd pas later mogelijk om te zien wat hij zelf op voorraad had. Tijdens deze rommelige start – waarin hij vast bezig was de janboel van aangeleverde spulletjes op orde te brengen – hield hij het meeste publiek buiten. Hij wil het niet toegeven, maar bij Kerbert beginnen de jaartjes inmiddels ook te tellen. Zelf omschrijft hij dit als het niet meer zo ‘horterend’ en ‘eggerig’ zijn van zijn botten.
Deze moet ik even uitleggen, zoals met veel van zijn teksten: ‘eggerig’ is geen bestaand woord en ‘horterend’ is afgeleid van ‘hortend’ wat synoniem is voor ‘haperend’. Dus zal hij wel bedoelen dat hij oude of versleten botten heeft, mogelijk omdat hij veel met zijn ‘habbekratsen’ en ‘beunhazerij’ moet slepen. Weer zoiets! Van een artikel dat goedkoop is geprijsd in verhouding tot de waarde die het eigenlijk heeft, zeggen we wel eens dat je het kunt kopen voor een habbekrats. Maar omdat hij naar zijn koopwaar refereert als habbekratsen, lijkt hij te willen zeggen dat zijn spullen erg voordelig zijn. Ja natuurlijk!

Het duurde dus even voordat hij zijn toko wilde presenteren aan het grote publiek. Dat had een lange aanloop nodig. En dat liet hij merken op zijn kenmerkende weinig zachtaardige wijze:
“De dumpshop toko opent pas later. Dus assie me lege handen kom verkopen dan gaat ge maar effe een ander lastig vallen.”
Toch bleef hij behulpzaam en wees je er wel op dat je bij ‘Gevonden Voorwerpen’ ook enkele spullen kon vinden. Op die pagina worden bij tijd en wijlen pakketjes of andere interessante zaken geplaatst wanneer inlogde gebruikers zelf naar pakketjes op zoek zijn op de site. Men verliest nog wel eens wat, zullen we maar zeggen.

Snijtfiguren en labbermensen.

Met Kerbert heb je aan een handleiding niet genoeg, een woordenboek om zijn taal te kunnen begrijpen zal ook zeker van pas komen. En dan het liefst eentje waarmee je ook gelijk synoniemen kunt opzoeken. Want het gros van de woorden die hij in zijn rare praat hanteert, zijn termen die we ook hadden kunnen begrijpen als hij er maar de meer gangbare varianten voor had gebruikt. Iedere taal heeft zo z’n eigen vaste regels en uiteraard heb ook ik die moeten toepassen om mij vast te kunnen houden aan de manier waarop hij praat. Anders had ik het overigens niet volgehouden om zo’n onzinnig taaltje staande te houden. Het spreken in synoniemen is één van zijn grote kunsten. Om die te verzamelen zoek ik een ander woord op voor iets dat ik in een zin wil gebruiken en kies ik de meest afwijkende of mooiste term eruit die ik voor het andere woord in de plaats kan zetten. Soms geef ik zelfs een andere draai aan de synoniemen om het zo opnieuw weer een beetje Kerbert-eigen te laten zijn (zie ‘welgemoeiig’ hieronder). De website synoniemen.net is hierbij mijn grootste vriend. Maar dat was hij ook al geworden bij het doen van mijn andere schrijfsels.

Een paar voorbeelden van zijn kletspraat in synoniemen:

 • Senang nu? Vort dan!
  ‘Senang’ kwam ik op de synoniemen-site tegen bij het zoeken naar een ander woord voor ‘tevreden’. Feitelijk zegt hij dus: “Ben je nou tevreden? Of je dan nu wilt ophoelen!” Ja het is een vriendelijk mannetje.
 • Voorlopig en tijdelijk provisioneel.
  Drie verschillende manieren om te zeggen ‘tijdelijk’.
 • Platvinken zijn even welkom als volle beurzen. (oftewel als je maar geld mee brengt)
  Dit is één van mijn favoriete uitspraken van hem. ‘Platvink’ is een andere benaming voor ‘portomonnee’. Het draait die krent echt alleen maar om geld. Dus of je niet met een lege knip bij hem aan wilt komen.
 • Povere handel dit.
  Zo’n slechte zin is dit eigenlijk nog niet. Feitelijk is het zelfs behoorlijk normaal Nederlands. ‘Pover’ is natuurlijk een ander woord voor zoiets als ‘armetierig’ of ‘karig’.
 • Ken je niet es welgemoeiig kijke?
  ‘Welgemoedig’ is synoniem aan ‘vrolijk’. Dus welk recht heeft hij om ons te vragen blij te kijken terwijl hij zelf altijd zo’n konterfeitsel of fieselemie opzet?

Ook het praten in Snooise leenwoorden is een typisch visitekaartje van hem. Mocht je eens op WSNOI zitten en je bent je ‘afbeeldsels’ zat, dan kun je deze aan hem verpatsen. En bij iedere keer dat je daar op de knop ‘Verkopen’ hebt geklikt, zal hij op zijn geheel eigen wijze een reactie geven die past bij de actie die je hebt uitgevoerd. Hij valt vaak in herhaling, dus je kunt zelf ook eens proberen. Eén van de antwoorden die hij geeft zodra je iets aan hem verkoopt is:
“Hier ken ik geen chocola van breien…Euh…”
Ja, … euh… inderdaad, waar hebben we dat eerder gelezen? Nou heel simpel: dit waren zondag 29 mei 2011 om 23:44 uur precies de woorden van Zombie toen hij reageerde op het verschijnen van Kerberts eerste artikel Gevonden Voorwerpen. Die vent is dus niet alleen een krent, maar ook nog een clandestiene opmerkingen jatmoos.
Hij is zelfs onze vingervlugge Retroman te snel af geweest. De volgende kreten zouden namelijk zomaar door hem geroepen kunnen zijn:

 • Spinazie!
 • Blergh
 • Tabee!

Of wat dichter bij koning Mopperpot zelf:

 • Kederrie
 • Kreep
 • Snurt
 • Hm? (Gesnopen?)

Moeilijk te geloven, ja?
Ook dat hebben we ergens eerder gehoord. Alleen is die uitspraak niet van een Snooier afkomstig, maar van niemand minder dan wasbeer Tom Nook. Bij zijn introductie in het Wii-spel ‘Animal Crossing: Let’s go to the city’ zei hij namelijk het volgende:
“…Well, actually, I was just thinking about the good old days, hm?
I know it seems that the world is my oyster, what with my fine shop…
But in my childhood, I lived the kind of life you couldn’t even imagine!
Yes, yes, but this was all some time ago, but this was all some time ago, before I moved to this town, hm?
Of course, I was born in our lovely <;Players Town Name>;, but I moved away for a time…
Yes, yes, the city years, I like to call them. I was a raccoon of action, hm?
The big city certainly had its charms…but it had its pitfalls, as well.
Indeed, I had to endure certain hardships that I’ve never spoken of, hm?
…Hard to believe, yes?”

Afijn, daarmee weten we nu ook dat onze Kerbert Rent eigenlijk welhaast volledig is afgekeken van Tom Nook.

Nu we tot dat inzicht zijn gekomen, maken we het rijtje toch nog maar even compleet. We sluiten af met nog een greep uit dat extraordinaire taaltje van hem:

 • Snijtfiguren en labbermensen
  Ik heb geen idee wie hij hiermee bedoeld.
 • Dat is reeds alweer en al enige tijd en poos geleden
  Kerbert heeft er een handje van om zinnen mooier te willen maken dan nodig. Goh, waar ik heb ik dat eerder gehoord?
 • Mijn sjop
  Hij praat soms zo plat, dat dit ten kosten gaat van de originele schrijfwijze van bepaalde woorden.
 • Jou foppen die snodaars nie
  Hier moet je zuinig op zijn: Kerbert in een complimenteuze bui.
 • Ach, met deze wijlen is iedere habbekrats welkom
  Oftewel: bij tijd en wijle is iedere kleine besteding welkom.
 • Hier in mijn tokootje kent ge van alles te heb krijgen, zolang je er maar harde stuiters voor neer mietert
  Het mooiste stukje in deze zin vind ik nog wel: ‘kent ge van alles te heb krijgen’. Op dit punt laat hij je nog even in de waan dat er iets is wat je gratis kunt hebben. Kerbert kennende weten wij wel beter.
 • Worden er nog diels gesloten of sta je daar me vloerbedekking te slijten?
  Kerbert is soms behoorlijk inconsequent met hoe hij woorden gebruikt. Het ene moment zegt hij ‘deals’ waar hij hier over het foutief naar het Nederlands overgenomen ‘diels’ heeft.
 • Dit is niet te dik, hm? Ik heb net mijn ingewanden gevoerd met geld.
  Zou hij net gegeten hebben?
 • ‘t Is toch weer een sperzieboon
  Toch weer iemand die zbersibarnen voor sperziebonen aanziet.

Bekende werken van Kerbert Rent:

Portret van de volgende maand: Olga Sloot-Koers, hm? Gesnopen?

Verstuurd vanaf mijn i-Navelpad

This entry was posted on Saturday, June 2nd, 2012 at 12:30 and is filed under Duimzuigerij, Een portet van ..., Nederlands, WSNOI. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Comments

 1. June 2, 2012 @ 14:13


  Heel leuk! Krent is een van mijn favoriete figuren op WSNOI met zijn schilderachtige taalgebruik.

  Afgezien van de verwijzing naar Rommeldam vind ik in dit artikel geen vermelding van Bommeliaanse figuren (met name Kwetal), terwijl ik bij Kerbert toch altijd een enorm Toondergevoel krijg…

  Posted by BoB de Winter
 2. June 2, 2012 @ 15:34


  Tja, inderdaad. Daar zal ik t.z.t. toch eens een alinea over opnemen in dit artikel, want dat moet ik toch zeker kunnen volpraten m.b.t. die verwijzing.

  Posted by Gsorsnoi
 3. June 4, 2012 @ 14:20


  Pfff…wat een zonderbarig sujet is die Kerbert toch, nietwaar? Hij zal wel een pardaf van de mallemolen gecapteerd hebbe! Persoondelijk zou ik ‘m zonder pardon of ekskuus een watjekouw voor z’n peer verschaffe als ie me zo asosjaal zou bejegene in die prutsjop van ‘m , ja toch?

  Posted by Retroman
 4. June 4, 2012 @ 14:34


  Even iets heel anders: Dit jaar komt Animal Crossing uit voor de Nintendo 3DS, en ik sta te popelen om dit spel aan te schaffen! De korte tijd die ik heb mogen doorbrengen met de Wii-versie heeft mij daar wel van overtuigd. ‘Gelukkig’ kreeg mijn Wii kuren zodat ik niet meer verder kon spelen en ik als het ware gedwongen werd om mij te gaan richten op mijn Game Maker-hobby 🙂

  BoB, heb jij al een 3DS? Zo niet, zou je er dan zo snel mogelijk eentje willen kopen?
  Mijn Mario Kart 7-vaardigheden zijn namelijk een stuk minder slecht dan mijn Mario Kart Wii-vaardigheden, dus ik zou het graag weer eens tegen je willen opnemen op de racebaan!

  Posted by Retroman
 5. June 4, 2012 @ 16:17


  Nee helaas, een 3DS heb ik niet! Zou Kerbert nog een tweedehandsje hebben liggen? Mijn budget is namelijk wat beperkt net na mijn verjaardag…

  Posted by BoB de Winter

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.