Het rijk van WSNOI bevat enkele interessante locaties die, als het moment daar is dat ik ze kan uitwerken, apart zal willen beschrijven. Dit zal ik dan gaan doen als een vervolg en variant op de WSNOI portretten. Enkele locaties die daarbij aan bod zullen komen zijn:

 1. Gohes City
 2. Het Tycoon Newspaper redactiegebouw
 3. De Tycoon Newspaper redactievloer
 4. De Tycoon Newspaper bibliotheek
 5. Het Tycoon Newspaper atrium
 6. De Tycoon Newspaper vijvertuin
 7. Het Gohes City Forensisch Instituut
 8. Stamcafé de Maten van Willekeur
 9. Warwinkel
 10. Kerberts Dumpshop
 11. Slot van Graaf Schaurig
 12. De Chinese Doolhof
 13. Theater Ladies of Paranaque
 14. “Scouting Admiraal Biezenhutter”
 15. Het Wondellpark
 16. Het Mierennest
 17. Het Aquaduct op de Dam
 18. Het Vindingrijk (huis van Theo Nologie)

Het is dan de bedoeling dat per locatie een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving wordt gegeven, er wordt benoemd in welke verhalen, artikelen of andere WSNOI-gelegenheid de locatie voorkomt en wie of wat er specifiek bij is betrokken. Tevens zal worden uitgelegd, indien van toepassing, hoe de locatie te herleiden is naar de ‘echte wereld’.

Het zal opvallen dat hier een aantal locaties niet tussen staan. Denk bijvoorbeeld aan de houtzagerij waar Karel in de VZD wordt neergeschoten, of de bouwlocatie en het huis van familie Roerling uit hetzelfde verhaal, maar ook de boerderij uit “Triest bericht”. Hoe belangrijk deze locaties ook zijn, ze spreken mij minder tot de verbeelding, of vind ze minder relevant binnen het rijk van WSNOI.

Fictieve steden

Los van deze bijzondere WSNOI locaties zijn er ook enkele fictieve steden in het Rijk van WSNOI die terugkeren (enkelen ervan zullen in de toekomst nog worden gebruikt):

 • Arkham
 • Buiten Westen
 • Boekarije
 • Domdam
 • Jatmoos
 • Jottum
 • Land van Snooit
 • Rassel
 • Schatrijk
 • Pampercity
 • Warwinkel
 • Wemelen
 • Wiedeweerga
 • Wondell
 • Zann City