By gsorsnoi | February 13, 2011 - 7:30 am - Posted in Duimzuigerij, Nederlands

Het woordenboek der Magnaten is een verzameling woordbetekenissen voor superieure en minder superieure individuen die zich voor de arbeid of de hobby toeleggen op een zekere bezigheid die vaak wat oneerbiedig als ‘spelletje’ bestempeld wordt. Meer dan elf jaar geleden inmiddels verscheen deze verzameling woordbetekenissen als naslagwerk voor enkele fanatieke bordspelers. Het merkwaardige gezelschap bestaande uit de grootgrondbezitters Willem Kwak, Rio Raat en Paul van der Zee bezigden familiespellen op zo’n hoog niveau, daar kunnen normale stervelingen nog altijd niet tegenop. ‘Risk’, ‘Tycoon’, ‘Monopoly’, ‘Holland’s Glorie’ … stuk voor stuk ging het om spellen waar absolute macht het ultieme doel was. Zoals wel valt te verwachten, namen deze heren de zaak bloedserieus en maakten er zeker geen potje van.

De terminologie die nonchalant over de tafel werd gesmeten bestond – naast de deftige scheldpartijen – voornamelijk uit kreten waarvoor universitaire scholing een must was om ze te kunnen begrijpen. Vreemd genoeg komen deze woordbetekenissen niet voor in de van Dale zodat wij ons genoodzaakt zien hier de aanvullingen te publiceren.

Heden, ruim een decennium later, zijn de tijden flink veranderd. Een enorme golf van criminaliteit is over ons land getrokken. En met die golf heeft de Neerlanse taal een forse verandering ondergaan. Nieuwbakken giganten uit Gohes City die zich opwerken om de ‘Tycoon’-status te kunnen bereiken wordt geadviseerd om weerstand te bieden tegen de typetjes die straattaal in de mond durven nemen. Met name de straatsoldaten zijn voortdurend in de weer om onze moedertaal te verkrachten. In de strijd tegen deze verloedering van onze taal bevelen wij de voorvechters van de schone communicatie het ‘Magnatenwoordenboek’ aan:
(aanvullingen zijn welkom!)

A

 • Ach-ter-‘af bw min acht.
 • Ach-ter-‘een bw komt twee.
 • ‘A-der|ver-kal-king v -en ziekte onder bordspelers als zij koken van woede als ze verliezen van de tegenspeler(s).
 • Al-‘licht bw niet langer donker.
 • A-na-‘gram v warrig zwaar ondervoed meisje die luistert naar de naam Ana.
 • Ar-che-o-‘loog m, v –logen bordspelers die het hele spel doorzeuren over gedane zaken.
 • ‘Au-to-weg m –en straat in Nederland waar geen personenwagens mogen rijden. Anders worden ze weggesleept.
 • A-ve-‘rij v -en kordon groetende Romeinen.

B

 • Ba-by-|zit-je o erg jonge slechterik uit Star Wars.
 • ‘Bag-ger-mo-len m –s instrument waarmee een verveelde magnaat in het reukorgaan zit te wroeten in de hoop er nog iets zinnigs uit te krijgen.
 • Bank-|‘roet o –en smet op het saldo.
 • Bed-‘rag o –en weefsel der spinnen gevonden in een lang onbeslapen bed.
 • Be-‘gro-ten -grootte, h -groot kijken hoeveel geld je kan uitgeven in het spel om je tegenstanders zoveel mogelijk te dwarsbomen.
 • Bel-gen-mop m -pen Antwerps schoonmaakartikel.
 • Be-nard bn, bw iem. die voor joker is gezet.
 • ‘Bi-ki-ni-|be-wa-ker v -s WSNOI-fan met ondergoedfetisch.
 • Bo-ven-‘stuk v -en beneden werkt het wel.
 • ‘Boe-ken-leg-ger v(o) –s slaapkamermeubel waarin bibliothecaressen in worden verwekt.
 • Boe-li-mi-a v door herkauwen veranderen in een koe.
 • Bouw-val m -len listig trucje van een aannemer om de klant financieel klem te zetten.

C

 • Cal-cu-‘la-tor –s –toren berekenend insect.
 • Cho-co-‘la m plaats waar reepjes worden bewaard.
 • Clow-‘nesk bn, bw gedraging van een beginnende bordspeler als hij meent een eerst goede zet te hebben gedaan.
 • Cul-ti-‘ve-ren –veerde, h gecultiveerd het deponeren van een bouwsel in een stad met als doel er iets beschaafds mee te ontwikkelen.

D

 • Daad’wer-ke-lijk bn 1 als er na lang bakkeleien eindelijk een beslissing wordt genomen in een spel 2 na het niet opletten toch besluiten tot actie te komen.
 • Di-a-mant o bewaarbak voor projectieplaatjes.
 • Dood|von-nis o -sen de fatale zet van een bordspeler.
 • Dron-ken m alcoholverslaafd ex-vriendje van barbie.
 • Dronk-aard m wijsneus uit Sesamstraat die er wel een paar lust.
 • ‘Druk-|fout v(m) –en naast de pot gescheten.

E

 • ‘E-del-steen m -stenen kei waar blauw bloed door stroomt.
 • ‘Ei-cel m- en gevangenis voor jonge kippen.
 • Ei-lei-der m -s autoritaire kip.
 • Eind|klas-se-ment o -en uitslag van een bordspelletje.
 • Ef’fect-be-jag o het overmatig streven naar het maken van indruk.

F

 • Foe’draal o –dralen het los overtreksel van de lege hersenpan wat men de huid pleegt de noemen.
 • ‘For-tuin v –en zwaar beveiligde grond aan de voorzijde van een gebouw.
 • Front o -en het oorlogsgebied waarin de bordspelers strijden. Verkleinwoord: -je. Dit heeft de bordspeler op zijn telefoon geplaatst om te patsen bij de tegenstanders.

G

 • Galg v(m) voorloper van de letterbak tevens zondebok voor alles wat niet deugt aan WSNOI.
 • Ga-‘zon v 1 uitspraak van een regenliefhebber 2 –nen persoon met een fobie voor lijkbleke mensen.
 • Ge-‘bak-je o -s niet noemenswaardige tegenstander.
 • Gebed o -en het voorrecht in gesprek te zijn met Gsorsnoi.
 • Gebelgd bn bij de neus genomen zijn.
 • ‘Geld-boom v(m) opgeblazen kluis.
 • Ge-‘dach-te-gang m -en ontvangstkamer van de Duimzuigerij.

H

 • Hol-lee-der m leren string.
 • ‘Hoog-zwan-ger bn ongeduldig worden van een ander z’n getreuzel.

I

 • In-boor-ling m, v sprokkelfiguur.
 • Ir-rita-tie|grens m -en als dit bereikt wordt, wees dan op je hoede, want dan gaat het hard tegen hard.
 • I-so-‘leer m -eren keurmerk voor koeienhuid.

J

 • Jeuk m tinteling die je ondervindt als je te veel met je rivalen te maken krijgt.

K

 • Kap-sa-lon m en o -s luxe verblijf voor houthakkers.
 • Ka-ra-vaan v(m) –vanen verzameling nietsnutten.
 • Kat-te-bel o -len deurbel op een kattenluikje.
 • Ka-zu-bans o Zbersibarn-centen.
 • Kof-fie m –s Ghanese diplomaat met navelpluisje.
 • Kop-lo-per m, v -s ondersteboven atleet.

L

 • Lad-der-‘zat m(o) –en 1 dronken dakdekker 2 dakdekker die het helemaal gehad heeft met zijn ladder.
 • Li-qui-da-tie v –s liefkozing van de tegenstander.
 • ‘Lift-boy m –s jongeman die hogerop wil.
 • ‘Los-|geld o –en zeer kleine geldbedragen waar tyconen hun hand niet voor omdraaien.
 • Lucht|ko-ker m -s kok in een vliegtuig.

M

 • Ma-ten-naa-ier m, v -s (inform) oversekst persoon met zeer ernstige galgjeafwijking!
 • ‘Ma-trix v zo wordt de koningin door haar kinderen aangesproken.
 • ‘Melk-bus v (m) –sen touringcar voor koeien.
 • Mil-jo-nairs-|beurs m -en goedgevulde portomonaie.
 • Mi-ni-ster m, v -s heel kleine ster.
 • Mo-no-po-lie o -s -liën ouderwetse versie van stereopolie.
 • Mug-gen-zif-ter m, v -s persoon die de grote gendeeltjes van muggen van de kleine gendeeltjes scheidt met een zeef.
 • Mu-ni-tie v ander woord voor stemvibratie bij uiting van negatieve energie.

N

 • ‘Naakt|lo-per m, v –s bankroetfiguur.
 • Non-ac-‘tief bn ADHD zuster.
 • ‘Na-vel-|klop-per o -s hij of zij die de meeste anagrammen in een reeks oplost. Niet te verwarren met een medicijnman uit de stam van stamhoofd Pauklos die zich ritueel vermaakt met totemgeroffel op de navels van zijn dorpsleden om de verveling te verdrijven.
 • ‘Na-ve-log-ie m verzameling woordbetekenissen die toelichting geven op termen die zijn ontstaan vanuit het anagrammenspel op de Tycoon Newspaper en het Navelpad Mysterie.
 • ‘Na-vel-|pluis-je o –s ontstaat wanneer de Reuze Navelpad heeft liggen ronken en niet echt heeft opgelet met welke letters hij een anagram heeft willen bouwen. Zo missen er letters in een anagram, staan er verkeerde letters tussen of staan er zelfs te veel letters bij. Dit leidt bij de ontanagrammaniseerders tot grote frustraties wanneer zij ontdekken dat er iets niet pluis is. Of eigenlijk: er is juist iets pluis, er zit namelijk een navelpluisje in dit anagram!

O

 • Ont-a-na-‘gram-ma-ni-se-ren –eerde, -eerd oplossen van een anagram.
 • Ont-a-na-‘gram-ma-ni-seer-der m oplosser van een anagram.
 • Ont-‘na-ve-len –navelde, – naveld verbastering van ontrafelen indien van toepassing op anagrammen.
 • Ont-‘goo-che-ling v -en illusionist die de mist in gaat.
 • ‘Op-los|kof-fie m terwijl je niet weet hoe je een situatie precies moet oplossen, deze situatie vervolgens maar een beetje geïmproviseerd en slecht afwerken.
 • ‘Over-|stap-pen stapte, gestapt synoniem van overlopen naar de vijand.
 • ‘Over-|u-ren m de nacht op WSNOI doortrekken.

P

 • Pa-rel-|moer o vrouwelijke oester.
 • Pat-stel-ling v amfibisch standpunt.
 • ‘Plan-ten-bak o grapje van de tuinman.
 • ‘Pok-ken-weer o humeurige stemming aan tafel.
 • Po-‘si-tie v –s toiletfunctionaris.
 • ‘Pret-|park o –en speellocatie in Californië voor jonge ondernemers die zich graag blootgeven.
 • Pro-cent o -en voorstander van kleingeld.

Q

 • Qua-ran-tai-ne v(m) isolatieruimte voor mislukkelingen.

R

 • Re-bus m –sen met een zeer onbegrijpelijke stelling naar voren komen.
 • Recht-‘scha-pen kudde bn, bw wollige ambstdragers.
 • ‘Reu-zen-|rad o -eren doorgeschoten knaagdier.
 • Rijk-|dom m blonde miljonair.
 • Rij|tuig o -en stel boeven op een rij.

S

 • ‘Schijn-hei-li-ge m huichelaar die lichtgevende wonderen verricht.
 • Schoon-ge-maakt m niet echt schoon.
 • ‘Sneeuw-bal m -len testikel van een koel persoon.
 • ‘Spaar-|var-ken v initiatiefloze schijterd die tegenstanders schaamteloos het vuile werk laat opknappen.
 • ‘Strop-|das v(m) –sen accessoire bij de galg. Afkomstig van een klein marterachtig roofdier.
 • ‘Sud-de-ren sudderde, h gesudderd het lijdende houden van je tegenstander.
 • ‘Sui-ker-|pot v v spaarpot van een lesbische filantroop. In alle kleuren leverbaar behalve roze.

T

 • ‘Tank-|sta-ti-on o –s 1 basis voor zwaargeschut 2 synoniem voor koffieautomaat.
 • The-o-loog m,v -logen Theo speelde vals.
 • ‘Tijd-|schrift o –en tijd uitgedrukt in woorden.
 • Ton-deu-se v –s synoniem voor hand, hiermee kortwieken tegenstanders elkaars belangen.
 • Trau-ma v(m) en o -’s en mata schoonmoeder.

U

 • ‘Uit-laat-plaats m –en plek op de achterkant van de bolide van een zakenman waar het vehikel zijn ongenoegen uit.
 • U-ra-ni-um o en m 1 Tycoonciaanse likeur; 2 een radioactief handelswaar; 3 een wel veel tijd in beslag nemende sanitaire ontspanning.

V

 • ‘Va-ge-vuur o (r-k) door magnaten veel genuttigde tabaksoort.
 • Vrucht-baar bn, bw; -der -st bevalling van een perzik.
 • Vuur-spu-gen-de zons-ver-duis-ter-ing de-tec-tive v –s vurige doch omslachtige manier om een (moord-)zaak te duiden. Maandelijks verschijnt er een zaak op de Tycoon Newspaper die onder leiding staat van inspecteur Karel Riemelneel. Magere Hein heeft in de meeste gevallen een foto voor Karel achtergelaten die een verwijzing moet zijn naar het moordwapen. Lezers van de Tycoon Newspaper kunnen zelf in de rol kruipen van inspecteurs door Karel te helpen de zaak op te lossen. De spelregels zijn hier na te lezen.

W

 • ‘Wa-ter-|lei-ding v –en hij of zij die beslist of je naar het toilet mag.
 • ‘Wa-ter-|or-gel v(o) –s variant op muziekinstrument welke doorgaans bespeeld wordt in Purmerend.
 • Wa-xi-ne-licht-je o –s weinig voorstellende schijntegenstander.
 • ‘Weer-|man m –nen resultaat van tweede genderoperatie.
 • ‘Weer-zin-|wek-kend bn gevoel van terugkomen van je lust.
 • ‘Wel-licht v(o) had iemand het licht uitgedaan dan?
 • Wind-gong m -en onwelriekend slaginstrument.
 • ‘Win-naar m irritant iemand die altijd de beste wil zijn. We noemen geen namen!
 • Wis-kun-de v studie naar versierde eierkoppen.
 • ‘Wolk-|breuk v(m) –en reken maar op een huilbui indien een tycoon verliest.
 • Won-der-|lijk o miraculeus stoffelijk overschot.

X

 • Xe-no-fo-bie v drang om je tegenstander voor van alles en nog wat uit te maken, terwijl je eigenlijk niet goed tegen je verlies kan.

Y

 • Yen m –s irriterende valsemunter.

Z

 • ‘Zak-ja-pan-ner m calculator voor trage economen.
 • Zber-si-barn o -nen munteenheid van WSNOI.
 • ‘Zin-loos v – zen magnaat met spraakwaterval.
 • Zom-bie m, v -s ondode die zowel vrouwelijke als mannelijke hersenen lust.
 • Zuip-lap m, v -pen stuk textiel met stuk in de kraag.
 • Zwoel v sensueel damspel op lange afstand.

Aanvullingen:
februari-2011: door Retroman, Paap, Jolien van Biesheuvel, BoB de Winter en Zombie
09-05-2009: door Straatsoldaat
07-09-2001: door Doubleyou

This entry was posted on Sunday, February 13th, 2011 at 07:30 and is filed under Duimzuigerij, Nederlands. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

34 Comments

 1. February 13, 2011 @ 12:56


  `Wind-gong m onwelriekend slaginstrument
  Boe-’li-mi-a v door herkauwen veranderen in een koe
  `Win-naar m irritant iemand die altijd de beste wil zijn

  Posted by BoB de Winter
 2. February 13, 2011 @ 12:57


  Ik tast in het duister over wat nu de betekenis van Wel-licht is! Kan je hierover je licht laten schijnen, dan wordt het misschien wat helderder…

  Posted by BoB de Winter
 3. February 13, 2011 @ 13:00


  ‘Bel-gen-mop m Antwerps schoonmaakartikel

  Posted by BoB de Winter
 4. February 14, 2011 @ 13:05


  Interessante lijst! Hier nog een paar Tycooneske aanvullingen:

  A-ve-rij: kordon groetende Romeinen
  Be-nard: iem. die voor joker is gezet
  Dia-mant: bewaarbak voor projectieplaatjes
  E-del-steen: kei waar blauw bloed door stroomt
  Mil-jo-nairs-beurs: goed gevulde portemonnee
  Mo-no-po-lie: ouderwetse versie van Stereopolie
  Ont-goo-che-ling: illusionist die de mist in gaat
  Pa-rel-moer: vrouwelijke oester
  Pat-stel-ling: amfibisch standpunt
  Pro-cent: voorstander van kleingeld
  Won-der-lijk: miraculeus stoffelijk overschot
  Zom-bie: ondode die zowel mannelijke als vrouwelijke hersenen lust
  Zuip-lap: stuk textiel met een stuk in de kraag

  Posted by Retroman
 5. February 14, 2011 @ 18:11


  Jo ZOMBIE|ZUIPLAP!

  Je hebt me werkelijk tot een PATSTELLING gebracht met deze WONDERLIJKE suggesties. Zonder AVERIJ op te lopen heb ik dit EDELSTEENTJE van woordbetekenissen kunnen toevoegen. Toen ik eens bekeek hoeveel PROCENT jouw inzending nu uitmaakt van het totale magnatenwoordenboek was ik werkelijk ONTGOOCHELD. Maar gelukkig heeft het niet tot BENARDE situaties geleid. In tegendeel: het resultaat is van DIAMANTEN kwaliteit!

  M.a.w.:

  Hey ondood gescheurd stukje stof met honger naar zowel mannelijke als vrouwelijke herseninhoud!

  Je hebt mij figuurlijk in een situatie gebracht waar ik geen uitweg in zag zodat ik mij genoodzaakt zag om in deze wel heel bijzondere kadavers te duiken. Gelukkig hoefde ik geen compleet legioen Romeinse soldaten gedag te zeggen toen ik dit edele rotsblok van woordbetekenissen toevoegde. Op het moment dat ik aanschouwde hoeveel voorstanders van kleingeld er in jouw inzending zaten t.a.v. het magnatenwoordenboek werd ik gedegradeerd tot een antieke versie van een bekend bordspel. Tot mijn opluchting echter heb ik niet voor paal gestaan. In tegendeel: ik heb nu een prachtig en kwalitatief hoogwaardig bewaarbakje voor projectieplaatjes!

  Mijn dank is groot.

  Groeten,

  Gsorsnoi

  Posted by Gsorsnoi
 6. February 14, 2011 @ 22:13


  bouwval: listig trucjevan een aaannemer om de klant financieel klem te zetten

  Posted by Paap
 7. February 14, 2011 @ 22:41


  zwoel: sensueel damspel op lange afstand.
  dron-ken: alcoholverslaafd ex-vriendje van barbie.
  dron-kaard: wijsneus uit Sesamstraat die er wel een paar lust.
  wis-kun-de: studie naar versierde eierkoppen.
  ge-bak-je: niet noemenswaardige tegenstander.
  vrucht-baar: bevalling van een perzik.
  cho-co-la: plaats waar ik mijn reepjes bewaar.

  Posted by Jolien van Biesheuvel
 8. February 14, 2011 @ 22:48


  ma-ten-naa-ier: oversekst persoon met zeer ernstige galgjeafwijking!
  bi-ki-ni-be-wa-ker: WSNOI-fan met ondergoedfetisch.

  Posted by Jolien van Biesheuvel
 9. February 14, 2011 @ 22:50


  kat-te-bel: deurbel op kattenluikje.

  Posted by Jolien van Biesheuvel
 10. February 14, 2011 @ 22:55


  ba-by-zit-je: erg jonge slechterik uit Star Wars.

  Posted by Jolien van Biesheuvel
 11. February 15, 2011 @ 18:08


  Reuzenrad: doorgeschoten knaagdier
  Kapsalon: luxe verblijf voor houthakkers
  Koploper: ondersteboven atleet

  Posted by BoB de Winter
 12. February 15, 2011 @ 19:15


  Hahaha! Erg om moeten lachen Jolien. Ik voeg ze later even toe. Vooral dat babyzitje vind ik erg lollig.

  Posted by Gsorsnoi
 13. February 16, 2011 @ 02:31


  Wat hersenen betreft maakt ik zeker geen onderscheid tussen mannen en vrouwen!

  Er zitten een paar hele sterke tussen :D Maar is ladderzat niet een gewoon een dakdekker die het helemaal met zijn ladder heeft gehad? (Daarna gaat ‘ie ongetwijfeld wel zuipen.) En sinds wanneer is een mop een schoonmaakmiddel ipv schoonmaakmateriaal?

  Voor de mensen die het zich afvragen: ik ben op dit uur nog zo scherp omdat ik net net nog een sappig brein heb verorberd. Daarnaast ben ik altijd een muggenzifter.

  Mug-gen-zifter: persoon die de grote gendeeltjes van muggen van de kleine gendeeltjes scheidt met een zeef.

  Posted by Zombie
 14. February 16, 2011 @ 09:04


  @Zombie: :-D ik had kunnen weten dat ZOMBIE|ZUIPLAP je zou aanspreken. Die dakdekker-betekenis heb ik als tweede betekenis toegevoegd en voor de mop heb ik het op een schoonmaakartikel gehouden … lekker neutraal.

  De rest ben ik nog niet aan toe gekomen. Ben nu bij Jolien’s inzendingen gebleven met bijwerken.

  Posted by Gsorsnoi
 15. February 16, 2011 @ 12:46


  @BoB & Zombie: wat blijkt heren, ik heb die mop gewoon verkeerd van BoB overgenomen.

  Inmiddels zijn de overige suggesties ook toegevoegd. Ik zal de updates in een ietwat verkorte vorm gaan beschrijven (zie onderste stuk van dit artikel boven de comments).

  Posted by Gsorsnoi
 16. February 16, 2011 @ 17:52


  Bob-slee: altijd het eerst beneden

  Posted by BoB de Winter
 17. May 14, 2011 @ 09:29


  Pillendoos – vrouw van apotheker

  Posted by BoB de Winter
 18. May 14, 2011 @ 11:34


  spauvak – De periode dat BoB even geen versieverschillen hoeft af te stemmen

  Posted by PiCo
 19. May 14, 2011 @ 12:45


  Spek-ta-kel – Een dikke vrouw aan een haak

  Posted by Ace_de_Klown
 20. February 5, 2013 @ 11:18


  Doop-ceel – Lance Armstrong verkoopt zijn oude spulletjes

  Posted by BoB de Winter
 21. January 29, 2014 @ 15:01


  Vandaag ‘weerzinwekkend’ toegevoegd, n.a.v. de Faceblog van TN-verslaggever Gijs.
  Iemand nog nieuwe suggesties?

  Posted by Gsorsnoi
 22. September 9, 2014 @ 10:23


  Weer-man – resultaat van tweede genderoperatie

  Posted by BoB de Winter
 23. February 7, 2015 @ 17:21


  Barbaar = kraamtoog
  Vreetzak = ongelikte beer met een enorme eetlust
  Krokus = alligatorzoen
  Blocnote = vierkante boomvrucht
  Hartstikke = grote kans om het loodje te leggen
  Gedachtegang = ontvangstkamer van de Duimzuigerij
  Rechtschapen = kudde wollige ambstdragers

  Posted by Stoomkoker
 24. April 23, 2015 @ 16:28


  Oo-ie(n)-vaar: angst voor vrouwelijke schapen

  Posted by Stoomkoker
 25. January 6, 2016 @ 19:21


  Blauw-bek-ken: speekselwisselingen onder Smurfen

  Posted by Stoomkoker
 26. January 6, 2016 @ 19:24


  Weer-staan: dagelijks leed bij de NS.

  Posted by Stoomkoker
 27. January 6, 2016 @ 19:29


  Veel-voud: weinig goed

  Posted by Stoomkoker
 28. January 6, 2016 @ 19:31


  Schenk-stroop: cadeautje bij de pannenkoeken.

  Posted by Stoomkoker
 29. January 7, 2016 @ 17:56


  Leuke toevoegingen! Ik ga ze spoedig toevoegen! :-)

  Heb er zelf ook nog eentje:
  af-spraak: uitgeluld.

  Posted by Gsorsnoi
 30. January 7, 2016 @ 18:47


  Misinformatie = een opstelling van meisjes op een schoonheidswedstrijd
  Polisinformatie = bordeelloper straalt gegevens uit

  Posted by Gsorsnoi
 31. January 7, 2016 @ 19:00


  Eerdaags zal er een nieuwe editie worden uitgebracht van deze alternatieve woordbetekenissenlijst. Dit woordenboek zal dan niet langer meer het ‘Magnatenwoordenboek’ gaan heten, maar zal voortaan bekend komen te staan onder als het ‘Ambigueuze Woordenboek’.
  Het AW zal geen woorden meer bevatten die naar het Snoïsme of de Magnaten te herleiden zijn (zoals het navelpluisje en de bikinibewaker). Hetgeen dus ook betekent dat dergelijke woordbetekenissen wel aangevuld zullen blijven worden in het MW.

  Posted by Gsorsnoi
 32. September 29, 2016 @ 14:36


  Hamstring: Klein zwembroekje of slipje dat het geslachtsdeel van een varken bedekt, slechts bestaande uit een touwtje of kleine hoeveelheid stof, door de bilspleet van het beest.

  Posted by Stoomkoker
 33. September 29, 2016 @ 14:49


  Hahaha! Ik pis in m’n reetveter! Leuke suggestie Stoomkoker ;-)

  Posted by Gsorsnoi
 34. March 25, 2017 @ 20:23


  Kruistocht = je gulp staat open
  Verhalen = resultaat van een langeafstandsrelatie
  Bovenmatig = de onderkant is beter
  Uitzondering = vreemdgaan

  Posted by Sandra

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.