Uit welk artikel komt deze afbeelding?


          A)  Assistent Kanarievouwer
          B)  Varkensgriep waait over naar Europa
          C)  Een portret van... Graaf Schaurig